Misintenties vanaf zondag 25 februari

H. DIONYSIUS SCHINNEN EN H. PETRUS CANISIUS PUTH Zondag 25 februari: Tweede zondag van de veertigdagentijd  09.30 uur : H. Mis opluistering door Wim en Reanne Dreessen. Jaardienst: voor echtelieden Zef en Jeanine Otten-Houben, tevens voor overl. familieleden;   Hoogmis: voor Désiree Essers-Dieteren (vw. verjaardag), tevens voor vader Frits en overige familieleden; voor Piet Damoiseaux en zoon Peter. 12.30 uur: H. Doopsel

Misintenties vanaf zondag 11 februari

H. DIONYSIUS SCHINNEN EN H. PETRUS CANISIUS PUTH Zondag 11 februari: Zesde zondag door het jaar  09.30 uur : H. Mis mmv CV De Schinöster en jeugdcarnaval. Opgeluisterd door fanfare St. Caecilia.  Jaardienst voor echtelieden Frans Meens-Lenssen en dochter Leentje; voor Mia Knarren-Wiekken; voor overledenen van de familie Meijer-Dolmans; voor Ed van der Broek. Hoogmis voor Toine Goessens; voor Sjo Louis

Nieuws 24 januari 2024

JACK HONINGS NIEUWE DEKEN VAN WEERT Zondag 14 januari is in onze parochies bekend gemaakt dat deken Jack Honings is benoemd tot deken van Weert en pastoor van de binnenstadparochies. Het bisdom heeft hem verzocht deze functies te gaan bekleden. Hoewel we doordrongen zijn van het feit dat priesters in de huidige tijd soms al binnen

Misintenties vanaf zondag 28 januari

H. DIONYSIUS SCHINNEN EN H. PETRUS CANISIUS PUTH Zondag 28 januari: Vierde zondag door het jaar  10.00 uur : H. Mis met  kinderwoorddienst. Jaardienst voor echtelieden Vogels – Dortu; voor Guus Ruijters tevens voor Franck Ruijters;  voor Harie en Henriëtte Henssen – Konings, Ans Theuns – Henssen en Frans Theuns, tevens voor  dochter Tiny; voor Guill en Gertrude Houtvast

COMMUNIEVOORBEREIDING: THUIS LEREN BIDDEN

Zondag 14 januari j.l. was eerste voorbereidingsmis voor de eerste heilige Communie. Wij wensen alle kinderen een mooie tijd toe. De kinderpreek ging over het eten van spaghetti. Doe je dat met je handen of gebruik je het bestek? En wie heeft je dat geleerd? In de communievoorbereidingslessen leer je Jezus beter kennen. Maar bidden

Deken Jack Honings nieuwe deken van Weert

Tijdens de heilige Missen vanochtend is bekend gemaakt dat deken Jack Honings is benoemd tot nieuwe deken van Weert en tot pastoor van de binnenstadparochies aldaar. De benoeming zal ingaan medio 2024. De nieuwe benoeming voor Deken Honings zal betekenen dat hij afscheid moet gaan nemen als deken van het dekenaat Schinnen en pastoor van

Misintenties vanaf zondag 14 januari

H. DIONYSIUS SCHINNEN EN H. PETRUS CANISIUS PUTH Zondag 14 januari: Tweede zondag door het jaar  10.00 uur : 1e Communievoorbereidingsmis Jaardienst voor René Merkelbach; voor Billa Caris – Savelkoul. Dinsdag 16 januari 09.30 uur: H. Mis          Zondag 21 januari: Derde zondag door het jaar 10.00 uur: H. Mis met opluistering door Wim en Reanne Dreessen Jaardienst voor Annie Stevens – Raas tevens

Nieuwsberichten 7 januari 2024

BIJ HET OVERLIJDEN BISSCHOP HARRIE SMEETS Hij mocht maar relatief kort onze bisschop zijn. Maar de waarde van een mensenleven wordt niet altijd afgemeten naar de lengte. In de korte tijd dat hij bisschop was, is hij in al onze parochies geweest! Meerdere malen.  Vele jaren mocht ik hem kennen, dat begon al op Rolduc.

BEZORGING GOED NIEUWS

Met enige regelmaat ontmoeten we parochianen die aangeven: “Wij krijgen Goed Nieuws nooit”. Dat is vreemd, want wij plaatsen als parochies onze kerkberichten in Goed Nieuws en betalen daar ook voor. We verwachten vervolgens dan dat het blad in al onze parochies huis aan huis verschijnt, zoals de uitgever aangeeft. Graag verzoeken wij u om