NIEUWS 7 FEBRUARI 23

SAMENSTELLING KERKBESTUUR PAROCHIEFEDERATIE Per 1 januari 2023 is de samenstelling van het kerkbestuur als volgt: Voorzitter: Jack Honings, deken; organisatie algemeen en pastoraal Vice-voorzitter: Roy van der Broek; organisatie algemeen en personeel Secretaris: Ria Jetten-Vandeberg; organisatie algemeen en parochie comités Penningmeester: Rob Roelofs; organisatie algemeen, financieel beleid Vrijwilligers en parochiesecretariaat: Mira Weltens-Koning Begraafplaatsen en techniek:

Vieringen tot en met Aswoensdag 2023

H. DIONYSIUS SCHINNENZaterdag 11 februari 13.30 uur. H. Doopsel Bodi Kivit Zondag 12 februari Zesde Zondag door het jaar 10.00 uur: H. Mis Zeswk.d. Bert Mevissen – Ritzen; Jrd. Annie Driessen – Stevens en Fons Driessen; Hub Schmitz en overl. fam.leden; Mia Knarren – Wiekken; echtelieden Frans Meens – Lenssen en dochter Leentje; Teun Peters; Hoogmis Maria Hautvast – Coenjaerts Dinsdag

Vieringen 29 januari – 8 februari

H. DIONYSIUS SCHINNEN Contact: via secretariaat Bankrek.nr. t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius te Schinnen NL62 RABO 0146 5959 12 of NL27 INGB 00010468 43 of NL45 RBRB 0920 4529 81 Livestream: zie website Zondag 29 januari Vierde zondag door het jaar 10.00 uur: H. Mis en Kinderwoorddienst Zeswk.dienst: Hub Otermans; Jrd.:Maura Mc Neill – Kelly; Harie

Parochieblad: Goed Nieuws

Voor onze parochiefederatie bestaat per 1 januari 2023 het parochieblad uit enkele pagina’s in het voor alle parochianen gratis huis-aan-huis blad Goed Nieuws. Het blad wordt uitgegeven door drukkerij van Breugel. Wij kopen hierin ruimte voor onze nieuwsberichten. Als het goed is, wordt het blad op alle adressen bezorgd in Schinnen, Oirsbeek, Puth en Doenrade

Nieuwsberichten 20 januari: Kinderwoorddienst, Tarieven, Herbestemming kerk Puth, Kerkbalans, Carnaval, Eerste Heilige Communie

KINDERWOORDDIENST 29 JANUARI Op zondag 29 januari a.s. is er tijdens de H. Mis van 10.00u in de kerk van Schinnen weer een Kinderwoorddienst. Een verhaal uit de Kinderbijbel (of ‘Spiegelverhaal’)  met Flanelbord, Vertelplaten of Playmobil; een gesprekje met de kinderen over het verhaal; samen een voorbede maken én……altijd een leuk stencil mét kleurplaat mee naar huis!  De

Tarieven Misstipendia 2023

Gezien de stijgende kosten in de hele samenleving zijn ook parochies genoodzaakt om hun tarieven voor het eerst in enkele jaren weer een beetje te verhogen. Hieronder de tarieven zoals het bisdom deze voor 2023 heeft vastgesteld: Leesmis door de week: 15 Euro Eucharistieviering op zaterdagavond of zondagochtend: 30 Euro Jubileumdiensten die niet tijdens reguliere

KERKBALANS

In januari vragen de gezamenlijke kerken in Nederland jaarlijks aandacht voor de kerkbijdrage onder de naam “kerkbalans”. Aan onze parochianen vragen wij jaarlijks een bijdrage van 120 Euro oftewel 10 Euro per maand. In onze parochies hebben wij in november j.l. een brief doen uitgaan waarin we de jaarcijfers hebben gepubliceerd. Dit is dezelfde actie,

Kerkberichten zondag 15 en 22 januari

H. DIONYSIUS SCHINNENContact: via secretariaatBankrek.nr. t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius te SchinnenNL62 RABO 0146 5959 12 of NL27 INGB 00010468 43 of NL45 RBRB 0920 4529 81Livestream: zie websiteZondag 15 januari Tweede Zondag door het jaar10.00 uur: 6wk.d. voor Jeanne Nijssen – Gelissen tevens voor echtg. Jo en zoon HubDinsdag 17 januari H. Antonius, Abt9.30 uur

Nieuws januari 2023

TAIZÉ-AVOND Op woensdag 18 januari a.s. is er weer een Taizé-avond van 19.00u – 21.00u in de kerk van Schinnen. Een avond met muziek, zang, en een stukje bezinning rondom het Taizé-kruis. Kopje koffie in de pauze. Een avond waarin u wellicht geraakt wordt door de muziek, of door de woorden uit de Bijbel. Iedereen