PROCESSIE SCHINNEN ZONDAG 23 JUNI

Zondag 23 juni is vanouds Kermiszondag in Schinnen. We vieren de heilige Mis aan de Mariakapel om 10.00 uur. Samen met: Voor de communicantjes is het tevens de dankviering. Zij danken voor het communiefeest en geven iets van hun gekregen centjes aan een goed doel: de kinderen in oorlogsgebied, specifiek: Christenen in het Heilig Land

Misintenties vanaf 16 juni

H. DIONYSIUS SCHINNEN EN H. PETRUS CANISIUS PUTH Zondag 16 juni: 11e zondag door het jaar 10.00 uur: H. Mis  Jaardienst: voor Elisa Feron. Zeswekendienst voor: Oda Jennekens-Meijers. Hoogmis: voor Ciska v.d. Winkel; Jan van der Broek; ouders Kuipers-Schlenter en zoon Jo; Jan Peters (off). Dinsdag 18 juni: 09.30 uur: H. Mis  Intentie: ter ere van het H. Hart;

Bloemenrozenkrans

Deze verdient wel even onze aandacht! Een rozenkrans gemaakt van bloemen. Elk weesgegroet is een roos! Chapeau aan de kunstenaar uit Doenrade!

PROCESSIEZONDAG IN DOENRADE

Onder een strakblauwe hemel werd in Doenrade de Sacramentsprocessie gehouden in combinatie met een openluchtmis. Met medewerking van Crescendo, Schola Cantorum Sint Jozef, Fanfare Sint Caecilia, Schutterij Sint Michael, lectoren en misdienaars en acolieten uit de federatieparochies, en vele vrijwilligers organiseerde het parochiecomité Doenrade deze gebeurtenis. “Heel bijzonder” waren de reacties na afloop en “Het

Nieuws 8 juni

TAIZÉ-AVOND, AFSLUITING VAN HET SEIZOEN Dankbaar sluiten we dit seizoen van onze Taizé-avonden af met een échte Taizéviering zoals we dit seizoen ook begonnen zijn. We zijn blij met al die enthousiaste mensen die bewust tijd willen maken voor Onze Lieve Heer om Hem in de stilte te ontmoeten. Het samen zijn, als één gemeenschap

Processie Doenrade zondag 9 juni

Om 09.15 uur vertrekt de sacramentsprocessie vanaf de kerk in Doenrade. Om 09.30 uur vindt de heilige Mis plaats in de openlucht. Met medewerking van de Fanfare Sint Cecilia, Schutterij Sint Michael en Crescendo. De heilige Mis is een federatieviering. Er zijn die zondag geen heilige Missen in Schinnen en Oirsbeek.

Misintenties vanaf zondag 2 juni

H. DIONYSIUS SCHINNEN EN H. PETRUS CANISIUS PUTH Live-stream: zie website. Zondag 2 juni: Sacramentsdag 10.00 uur: H. Mis  Jaardienst: voor Bert Klinkers en Annie Klinkers-Drees. Hoogmis: voor Willy Gielen (off); Leo en Wies Meens-Schils en overl. fam.leden; voor André Dresens, tevens voor echtelieden Meens-Cranssen. Na afloop is er koffie en thee. Dinsdag 4 juni: 09.30 uur: H.

Kelk pastoor Cordewener

Met Pinksteren heeft de familie van pastoor Louis Cordewener de kelk van hun broer geschonken aan de Sint Lambertusparochie van Oirsbeek. Het is een mooie herinnering aan de tijd dat hij pastoor was van de parochies van Oirsbeek en Doenrade. Met dankbaarheid hebben wij deze in ontvangst genomen en heeft onze archivaris dhr. Wim Douven