Doopcatechese voor ouders en peetouders.

De tweede maandag van de maand wordt in de St. Jozefkerk te Doenrade de doopcatechese gegeven voor ouders die hun dochter of zoon willen laten dopen. Zij worden nadrukkelijk uitgenodigd hieraan deel te nemen. Ook de peetouders zijn van harte welkom. Deze doopcatechese vindt plaats van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Van de ouders wordt gevraagd het doopsel voor hun kind ruim van te voren aan te melden, zodat zij in staat zijn aan één van de catechese-avonden deel te nemen.

Er is een aantal redenen voor deze doopcatechese:

  1. Eerste reden is dat wij als parochie op een gezellige en informele wijze kennis met u als ouders willen maken. Naast de geloofsinhoud is ook gezelligheid op deze avond van belang.
  2. Gebleken is dat ouders vaak weinig weten van ons Rooms-Katholieke geloof. Echter, wanneer zij hun kind willen laten dopen, is het toch wenselijk dat zij, in ieder geval iets van ons geloof weten.
  3. We willen individuele ouderparen kennis laten maken met andere ouders, die willen dat hun kind het doopsel ontvangt. Zo kunnen zij kennis maken met de redenen, waarom andere ouders hun kind willen laten dopen.
  4. Het kerkgebouw, waarin het doopsel wordt toegediend, is voor vele ouders een onbekende plaats. Tijdens de doopcatechese kunnen zij zich een beeld vormen van het kerkgebouw middels een “rondje door de kerk”.

Voor het jaar 2023 wordt de doopcatechese gehouden op de volgende maandagen:

13 maart, 17 april, 8 mei, 12 juni, 10 juli, 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december