DATA EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2023

Doenrade: Zondag 7 mei, Schinnen en Puth gezamenlijk: Donderdag 18 mei (Hemelvaartsdag) en Oirsbeek: Zondag 28 mei (Pinksteren)

Op dinsdag 22 november werd de ouderavond gehouden om 19.00 uur in de kerk in Schinnen voor alle ouders van Schinnen, Oirsbeek, Puth en Doenrade. Hiermee is de voorbereiding gestart. Tot begin december kunnen ouders nog hun kind aanmelden. Daarna niet meer. Zij kunnen uiteraard wel weer aanhaken volgend jaar. In november 2023 zal de ouderavond worden gehouden voor de viering van de EH Communie in 2024. Kinderen uit groep 5 kunnen ook hun eerste heilige Communie doen.

Kinderen die gedoopt zijn en minimaal in groep 4 zitten (maakt niet uit op welke school) kunnen aangemeld worden.

De eerste heilige Communie is onderdeel van een breder kerkelijk gevierd geloof. Daarbinnen vragen we de ouders vragen om de keuze te maken. Die is breder dan dat ene feestmoment: kiezen wij als ouders ervoor om ons kind gelovig op te voeden?

Dat is de verschuiving die pakweg de voorbije 50 jaar heeft plaatsgevonden. Destijds was nagenoeg iedereen katholiek, inclusief de school, en was de eerste heilige Communie bijna vanzelfsprekend. Die tijd is voorbij. Wie doet dan nu wel en wie niet de eerste heilige Communie? Zoals ook op met betrekking tot andere aspecten van ons geloof is het kernwoord hierbij: KEUZE. En wel een vrije keuze. Maar wel een keuze!

De communievoorbereiding is derhalve een catechese over het geloof in Jezus Christus.

Tijdens de ouderavond willen we ouders hierover informeren. Tijdens de avond kunnen ouders hun kind aanmelden en de ouderbijdrage voldoen. Deze bedraagt 50 Euro. Deze ouderbijdrage vervalt als ouders in het voorbije jaar de minimale kerkbijdrage hebben betaald. Aanmelden langs een andere weg of op een later moment is niet mogelijk. We willen namelijk minimaal een van de ouders live ontmoeten en kort spreken over hun kind. Dit komt de omgang in het verdere traject ten goede, zo is onze ervaring.

Ook voor de ouderavond is het prettig als ouders zich even aanmelden. Via onderstaande knop kunt u een aanmeldingsformulier invullen voor de EH Communie en voor uw deelname aan de ouderavond.

Hieronder treft u enkele foto’s aan van 2022

Februari 2022

De eerste heilige Communie is onderdeel van een veel breder kerkelijk gevierd geloof. Het is geen “eendagsklapper” maar een stapje in het grotere geheel van ouders die het geloof willen doorgeven aan hun kinderen. Om die reden is de eerste heilige Communie niet “los verkrijgbaar” maar vragen we aan ouders en kinderen een bewuste keuze. Dit hoort bij de rijke betekenis van wat de heilige Communie voor ons is.

De viering van de eerste heilige Communie is jaarlijks vastgesteld in onze parochies:


Schinnen en Puth gezamenlijk: Hemelvaartsdag

Doenrade: Eerste zondag in mei (niet ieder jaar)

Oirsbeek: Vierde zondag in mei


Foto: individuele eerste heilige Communie in Corona-tijd met max. 30 mensen in de kerk.