***

DATA EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2024

Doenrade: Zondag 5 mei, Schinnen en Puth gezamenlijk: Donderdag 9 mei (Hemelvaartsdag) en Oirsbeek: Zondag 26 mei

***

Kinderen die gedoopt zijn en minimaal in groep 4 zitten (maakt niet uit op welke school) kunnen aangemeld worden tijdens de ouderavond. Zie hieronder.

De viering van de eerste communie wordt georganiseerd door de parochie, niet door de school (vroeger vaak wel, nu niet meer). Het is een viering op basis van de parochie waar je woont, niet op basis van de school. Vandaar ook dat alle kinderen die zich aanmelden bij de parochie, mits gedoopt, kunnen deelnemen, ongeacht waar ze wonen of de school waarop zij zitten.

De eerste heilige Communie is onderdeel van een breder kerkelijk gevierd geloof. Daarbinnen vragen we de ouders vragen om de keuze te maken. Die is breder dan dat ene feestmoment: kiezen wij als ouders ervoor om ons kind gelovig op te voeden?

Dat is de verschuiving die pakweg de voorbije 50 jaar heeft plaatsgevonden. Destijds was nagenoeg iedereen katholiek, inclusief de school, en was de eerste heilige Communie bijna vanzelfsprekend. Die tijd is voorbij. Wie doet dan nu wel en wie niet de eerste heilige Communie? Zoals ook met betrekking tot andere aspecten van ons geloof is het kernwoord hierbij: KEUZE. En wel een vrije keuze. Maar wel een keuze!

De communievoorbereiding is derhalve een catechese over het geloof in Jezus Christus. De lessen in onze parochies worden gegeven door de Catechiste Désirée van Breugel. Zij is leerkracht en heeft een benoeming van de bisschop ontvangen als catechiste voor onze parochies.

Tijdens de ouderavond willen we ouders hierover informeren en uiteraard over de gang van zaken op de dag zelf.

De ouderavond wordt gehouden voor alle parochies gezamenlijk in de St. Dionysiuskerk in Schinnen. Deelname aan de ouderavond is noodzakelijk omdat we van alle kinderen die deelnemen tevoren de ouders gezien en gesproken willen hebben.

Ook voor de ouderavond is aanmelding noodzakelijk.

Dat kan door het invullen van het online formulier. Niet vergeten te verzenden na invullen.

Tijdens de ouderavond kunnen ouders de bijdrage voldoen (contant of via pin-betaling).

Kinderen zijn aangemeld nadat de ouders hebben deelgenomen aan de ouderavond en de ouderbijdrage betaald is.

Hier kunt u de ouderbijdrage van 50 Euro voldoen in het geval u niet voor het minimale bedrag deelneemt aan de kerkbijdrage:

Hieronder de informatiebrief die via de scholen is uitgedeeld in week 41 of 42.

Hieronder treft u enkele foto’s aan van voorgaande jaren

De viering vond in 2023 plaats in Oirsbeek.

2022

De viering van de eerste heilige Communie is jaarlijks vastgesteld in onze parochies:


Schinnen en Puth gezamenlijk: Hemelvaartsdag

Doenrade: Eerste zondag in mei (niet ieder jaar)

Oirsbeek: Vierde zondag in mei