Heilige Missen iedere zondag: 09.30 uur Doenrade, 10.00 uur Schinnen en 11.00 uur Oirsbeek

Door de week: iedere dinsdag 09.30 uur Schinnen en iedere woensdag 09.30 uur Oirsbeek en iedere eerste vrijdag van de maand om 09.30 uur in Schinnen

2024

Zaterdag 4 mei: 19.00 uur Dekenale Kerk: gebedsdienst bij gelegenheid van dodenherdenking. Aansluitend voortzetting programma bij voormalig gemeentehuis Schinnen. Met zang door Per Cantare.

Zondag 5 mei: 09.30 uur Eerste Heilige Communie Doenrade

Donderdag 9 mei: Hemelvaartsdag: vieringen zoals op zondag.

In Schinnen: 10.00 uur Eerste Heilige Communie

Zondag 19 mei: Pinksteren.

Zondag 26 mei: Eerste heilige Communie Oirsbeek om 11.00 uur

TIJD DOOR HET JAAR

Zondag 9 juni in Doenrade: om 09.30 uur H. Mis en aansluitend processie. Dit is tevens een federatieviering, dat wil zeggen geen heilige Missen deze zondag in Schinnen en Oirsbeek.

Woensdag 19 juni Taizé-viering om 19.00 uur in kerk Schinnen (slot seizoen)

Zondag 23 juni in Schinnen: 10.00 uur H. Mis Mariakapel en processie. Met fanfare St. Caecilia Schinnen en met Per Cantare. Dit is tevens een federatieviering, dat wil zeggen geen heilige Missen deze zondag in Doenrade en in Oirsbeek.

Zondag 15 september in Oirsbeek: om 10.00 uur H. Mis St. Lambertusfeest een aansluitend processie, Deze viering is een federatieviering. Geen heilige Missen deze zondag in Schinnen en Doenrade.

Zondag 27 oktober. Allerzielendienst/gravenzegening om 15.00 uur in Doenrade en Puth

Zondag 3 november: Allerzielendienst/gravenzegening om 15.00 uur in Schinnen en Oirsbeek

Zondag 24 november: 09.30 uur Heilige Mis b.g.v. Sint Caecilia met muziek door fanfare Jabeek-Doenrade.

ADVENT

18.00 uur Doenrade met Crescendo

19.00 uur Schinnen met Per Cantare

21.00 uur Oirsbeek met Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Lambertus

09.30 uur Doenrade met Schola Cantorum Sint Jozef

10.00 uur Schinnen met Fanfare St. Caecilia Schinnen

11.00 uur Oirsbeek met Gemengd Kerkelijk Zangkoor Sint Lambertus

10.00 uur Schinnen met Koninklijke Fanfare St. Caecilia Puth

11.00 uur Oirsbeek met Organist en samenzang kerstliederen

Dinsdag 31 december: 19.00 uur Oudejaarsviering in Schinnen

2025

Woensdag 1 januari: 11.00 uur H. Mis in Schinnen en aansluitend nieuwjaarsreceptie

Zondag 2 maart Carnaval

PASEN zondag 20 april: Heilige Missen als op zondag

Tweede Paasdag: HeiligeMissen om 10.00 uur in Schinnen en 11.00 uur in Oirsbeek.

Zondag 4 mei: Eerste Heilige Communie Doenrade om 09.30 uur

Zondag 25 mei: Eerste Heilige Communie Oirsbeek om 11.00 uur

HEMELVAARSTDAG donderdag 29 mei: Eerste heilige Communie in Schinnen voor Puth en Schinnen

Zaterdag 7 juni: Huwelijksviering aan de Mariakapel in Schinnen

Zaterdag 28 juni: 19.00 uur. Extra Heilige Mis in Oirsbeek.