De kapel voor O.L. Vrouw, Koningin van de Vrede (‘Vredeskapel’), ligt op een ruim 25 meter hoge heuvel aan de rand van de bebouwde kom van Schin­nen. De parochiekerk, die in de oude dorpskern staat, ligt op ongeveer 200 meter van de kapel. De familie Rei­naerts schonk het bos tegenover hun woning in een kostenloze ‘eeuwigdu­rende’ pacht. De aanleg van het Maria­park werd deels gesubsidieerd uit de werkverschaffing, waartoe de deken van Schinnen, Jos Packbier, minister Romme had weten te bewegen. Een uit natuurstenen en beton vervaardigde twee meter brede trap van 88 treden leidt naar de kapel. 

Zij is in 1939 opgetrokken uit baksteen naar ontwerp van M. Tummers uit Heerlen. De ramen hebben moderne fi­guratieve voorstellingen uit het leven van Maria naar een ontwerp van Gène Eggen en uitgevoerd door Giel Meens. In september 1999 werden de kapel en het Mariapark tot een rijksmonument van jongere bouwkunst verklaard. 

In de voorgevel bevindt zich de toegang tot de kapel die gesloten wordt door een smeedijzeren poort. Links en rechts bevonden zich tot omstreeks 1989 pla­quettes met twee chronogrammen die allebei het jaartal 1939 weergeven: ‘In festo sanCti Joseph VoVIt Me tUtoqUe posUIt Joseph paCkbier DeCanUs sChIn­nensIs) (‘Op het feest van St. Jozef heeft Jozef Pack­bier, deken van Schinnen, mij ge­wijd en voorzich­tig geplaatst’) en ‘DIgnare regIna paCIs enIXe tUerI sChInnenses hI­Lares gratosqUe teMpLI hUIUs benefaCtores’ (‘Verwaardig u, koningin van de vrede, de blijde en dienstbare Schin­nense weldoeners van deze kapel met kracht te be­schermen’). De ge­denkstenen zijn in 1989 vernieuwd. Het beeld en het altaar van O.L. Vrouw zijn ge­schonken door de 19 parochies en drie rectoraten van het toenmali­ge dekenaat Schinnen. In het altaar zijn dan ook de namen van de deelnemende parochies aangebracht.

Het beeld (178 cm van Louis Ramakers uit Geleen) stelt Maria voor met het gekroonde kind op haar schoot. In de rechterhand draagt het kind de vredespalm, met de linker maakt het een zegenend gebaar.

Het initiatief tot het aanleggen van een Mariapark werd in 1938 genomen door deken Packbier. Hij liet zich bij het ont­werp van de kapel inspireren door een Mariakapel in Kerkrade. Hij betrok vervolgens alle geestelijken van zijn dekenaat bij deze onderneming. De wij­ding door bisschop Lemmens vond plaats op 16 juli 1939. Op deze dag vond ook de toewijding van het deke­naat aan Maria plaats. Hierbij waren ongeveer 5000 mensen aanwezig. In het eerste jaar werden er diverse
bedevaar­ten naar de kapel ondernomen.


Foto