Aanstaande bruidsparen nodigen wij uit voor enkele avonden huwelijksvoorbereiding c.q. huwelijkscatechese. Deze avonden worden verzorgd door onze Diaken Herman Janssen samen met zijn echtgenote.

We houden deze avonden met meerdere bruidsparen tegelijk en staan stil bij de specifieke betekenis van het sacrament van het huwelijk. Bij het kerkelijk huwelijk spreken we van trouwen.

Tussen twee gedoopten is het huwelijk een sacrament en iets heiligs. Man en vrouw beloven trouwe liefde aan elkaar. Dat is in een land als Nederland niet vanzelfsprekend. Het is zeer de moeite waar om voorafgaand aan de dag van de huwelijksviering deze rijkdom samen te bespreken.