Onze parochies zijn onderdeel van het bisdom Roermond.

Om de kerkelijke structuur te begrijpen, is het belangrijk om te weten wat een bisschop is en wat een pastoor is.

De kerk is een gemeenschap van gelovigen, waarbij al door Jezus Christus apostelen werden aangesteld en de heilige apostel Petrus door Hem als leider van die apostelen werd aangesteld.

De opvolger van de H. Petrus is de Paus. De bisschoppen zijn feitelijk de opvolgers van de apostelen. De wereldwijde katholieke kerk is verdeeld in locale kerken. Zo’n locale kerk is een bisdom.

In ons geval het bisdom Roermond, dit valt samen met de provincie Limburg.

De bisschop is de herder van het bisdom, de priester die is aangesteld voor het hele bisdom. Omdat hij onmogelijk overal tegelijk kan zijn, is het bisdom verdeeld in parochies. De bisschop wijdt en benoemd priesters om namens hem een parochie te leiden. Zo’n priester noemen we een pastoor.

De pastoor is de eerste priester van de parochie en de voorzitter van het kerkbestuur.

Iedere pastoor legt rechtstreeks verantwoording af aan de bisschop. In de bestuurslaag zijn er dus eigenlijk maar drie niveau’s: Paus, bisschop en pastoor. Andere lagen zijn tussenvoegsels om het gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld de Nederlandse Kerkprovincie, vaak onder leiding van een kardinaal, en een Dekenaat onder leiding van een deken.

Vicarissen zijn priesters die door de bisschop zijn gedelegeerd om een specifiek stukje bestuur op bisdomniveau namens de bisschop te vertegenwoordigen. De bisschop en zijn vicarissen vormen samen het bestuur van het bisdom.

De bisschop van Roermond is Mgr. Harrie Smeets, hij werd bisschop gewijd in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond op 8 december 2018. Op de eerste verjaardag van zijn bisschopswijding bezocht hij het dekenaat Schinnen. Ook zijn eerste werkbezoek als bisschop bracht hij aan Schinnen in het kader van de restauratie van de kerkmuur van de dekenale St. Dionysiuskerk.