De ziekenzalving is een van de zeven sacramenten. Wie door ziekte of ouderdom ernstig verzwakt is, kan de ziekenzalving ontvangen. De bedienaar van de ziekenzalving is de priester. De nadruk bij dit sacrament ligt op kracht voor de zieke, zoals Jezus mensen bezocht die ziek waren en genas, zo raakt Hij de zieke aan in de viering van dit sacrament. We bidden om genezing en nieuwe levenskracht.

Vroeger lag de nadruk op het sterven en werd de ziekenzalving bij wijze van spreken uitgesteld tot ongeveer de laatste adem. Na het Tweede Vaticaans Concilie spreken we niet meer over het sacrament van de stervenden maar over de ziekenzalving.

Wie dood is, heeft niet meer veel aan dit sacrament, daar komt het te laat voor. Juist wie ziek is, kan kracht en troost gebruiken. Daarom dat we mensen uitnodigen om dit sacrament tijdig te vragen! Wacht er niet mee totdat iemand niet meer aanspreekbaar is.

Door tijdelijk de ziekenzalving te ontvangen kan de zieke kracht putten uit de ziekenzalving, rust vinden en zich getroost weten door Christus’ nabijheid.

Het sacrament van de ziekenzalving kan ook worden toegediend tijdens een gezamenlijke viering, bijvoorbeeld tijdens een ziekenmiddag. Het is een mooie vorm van samen kerk-zijn waarin we uitdrukken dat Jezus de levende Heer is in ons midden!

U kunt een afspraak maken met een van de priester voor de ziekenzalving. De priester komt hiervoor bij u thuis of naar de zorginstelling. Door dit tijdig te doen voorkomt men eveneens dat dit halsoverkop of zelfs ‘s nachts zou moeten. Uiteraard kunnen er ook spoedgevallen ontstaan.

De ziekenzalving kan niet meer worden gegeven aan iemand die reeds overleden is. Het zou vreemd zijn om dan te bidden om genezing. Toch kunt u, wanneer u dat wenst, een priester bellen om de zegen te geven.

Het sacrament van de ziekenzalving kan alleen worden toegediend door de priester. Het blijkt in de praktijk te gebeuren dat ook niet-priesters een “ziekenzalving” geven, dat kan, maar dat is dan geen ziekenzalving in de zin zoals katholieken dat verstaan onder het sacrament van de ziekenzalving.