Wie voornemens zijn om elkaar trouwe liefde te beloven, kunnen dat doen tijdens de viering van het kerkelijk huwelijk. In onze kerk noemen we dat trouwen. Je sluit immers geen contract maar belooft trouw, dat is eigen aan het kerkelijk huwelijk! Trouwe liefde voor altijd! Daarom kennen we kerkelijk gezien helemaal geen scheiding! Je geeft jezelf uit liefde aan de ander! Dat vraagt om bezieling, om kwaliteit, om echte liefde!!!

Om te komen tot een huwelijksviering lijkt het verstandig om eerst wat gegevens door te geven aan ons secretariaat, en niet te vergeten om alvast een datum te prikken!

Daarna zal de priester of diaken die bij het huwelijk zal assisteren het toekomstig bruidspaar uitnodigen voor een gesprek. Tijdens dit gesprek zal gesproken worden over inhoud en betekenis van het huwelijkssacrament, zal er een persoonlijke kennismaking zijn en zal het verloop van de viering besproken worden. Ook wordt het bruidspaar uitgenodigd om deel te nemen aan enkele gespreksavonden die gehouden worden samen met andere aanstaande paren.

Wat betreft het contact opnemen met ons secretariaat verzoeken wij om dit tijdig te doen!