Vanaf 29 oktober 2023 is de H. Dionyiuskerk in Schinnen ook de parochiekerk voor de parochianen van Puth. Het contactadres is het parochiesecretariaat: klik hier

Heilige Missen bestellen of kerkbijdrage voldoen kan bij het secretariaat of ook hieronder:

Parochianen die kerkbijdrage Puth betalen, ontvangen hiermee de voordelen rond vieringen van H. Doopsel, EH. Communie, H. Vormsel, Huwelijksviering en uitvaart. De kerkbijdrage Puth zal niet meer worden besteed aan het voormalig kerkgebouw maar worden opgenomen als inkomsten binnen de totale federatie. Hiervan wordt onder andere de pastorale zorg bekostigd.