Misintenties vanaf 16 juni

H. DIONYSIUS SCHINNEN EN H. PETRUS CANISIUS PUTH

Zondag 16 juni: 11e zondag door het jaar

10.00 uur: H. Mis 

Jaardienst: voor Elisa Feron.

Zeswekendienst voor: Oda Jennekens-Meijers.

Hoogmis: voor Ciska v.d. Winkel; Jan van der Broek; ouders Kuipers-Schlenter en zoon Jo; Jan Peters (off).

Dinsdag 18 juni:

09.30 uur: H. Mis 

Intentie: ter ere van het H. Hart; voor de overleden en levende leden van de familie van den Elsen-Langens.

Woensdag 19 juni:

19.00 uur: Taizé-viering

Donderdag 20 juni:

19.00 uur: H. Mis aan de Mariakapel.

Zondag 23 juni: 12e zondag door het jaar

10.00 uur: FEDERATIEVIERING aan de Mariakapel in het Thullerbos te Schinnen met aansluitend processie. Tevens dankviering van de communicantjes. Met medewerking van Per Cantare

Jaardienst: voor Roos en Heinz Ruhs-Simon, tevens voor Anna Simon; voor Sjo Louis, tevens voor ouders Louis-Beks en ouders Cals-Janssen.

Hoogmis: voor Cor en Ton Krijnen; voor Geert en Els van den Elsen-Pijls (off); voor Lieske Crousen-Custers (off); voor Jan-Hubert-Jozef Houben en Maria Hubertina Velzen, Leny Houben-Schils, Zef Otten, Jeanne Otten-Houben, Jacqueline Houben-Leclerq, Giel Vossen en overleden familieleden; voor Toine Goessens; voor oud-deken Jos Schreurs (vw. parochie).

Dinsdag 25 juni: 

09.30 uurH. Mis

Woensdag 26 juni:

15.00 uur: H. Mis In de Beemden

Intentie: voor Sonja Weusten-Bex, overl. familieleden, vrienden en bekenden, en overl. bewoners van De Beemden. 

Donderdag 27 juni:

11.00 uur: H. Mis Nobamacare

19.00 uur: H. Mis aan de Mariakapel.

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 16 juni: 11e zondag door het jaar

11.00 uur: H. Mis met volkszang.

Jaardienst: voor familie Jos Douven-Haenen.

Intenties: voor Zef Debije voor vaderdag en zijn verjaardag, tevens voor zoon Sjaak; Giel Vossen.

Woensdag 19 juni:

09.30 uur: H. Mis 

Zondag 23 juni: 12e zondag door het jaar

GEEN H. MIS IN OIRSBEEK. FEDERATIEVIERING IN HET THULLERBOS TE SCHINNEN AAN DE  MARIAKAPEL OM 10.00 UUR. 

Woensdag 26 juni:

09.30 uur: H. Mis.

H. JOZEF TE DOENRADE 

Zondag 16 juni: 11e zondag door het jaar

09.30 uurH. Mis met opluistering door Schola Cantorum St. Jozef.

Intentie: voor Harry Hermans;  voor Jan Arets vw vaderdag; voor René Dormans vw vaderdag .

Zondag 23 juni: 12e zondag door het jaar

GEEN H. MIS IN DOENRADE. FEDERATIEVIERING IN HET THULLERBOS TE SCHINNEN AAN DE MARIAKAPEL OM 10.00UUR.