In het verleden had iedere parochie een eigen kerkbestuur.

Sinds de federatievorming in het bisdom Roermond hebben meerdere parochies een gezamenlijk kerkbestuur. De afzonderlijke parochies blijven in de federatie bestaan. Een volgende stap is de parochiefusie. Op dit moment zijn onze parochies NIET gefuseerd.

Sinds er een kerkbestuur is voor meerdere parochies is er besloten om per parochie een parochiecomité te installeren.

Het kerkbestuur is benoemd door de bisschop om namens hem de parochies te besturen voor zover het gaat om geld en goederen en de pastoor te adviseren in het pastoraal beleid. Dit kerkbestuur staat voor de taak om bestuurlijk een aantal zaken op te pakken die deze tijd vraagt. De kleine taken van het kerkbestuur oude-stijl blijven hierdoor als het ware liggen. Om deze niet verloren te laten gaan is er per parochie een parochiecomité opgericht. Deze mensen zetten zich in op parochieniveau en opereren in nauw overleg samen met en als verlengstuk van het kerkbestuur.

De samenstelling van de parochiecomités is medio 2023 als volgt:

 • Parochiecomité Oirsbeek:
 • Kees van der Horst
 • Maria Huisman
 • Loe Hayen
 • Parochiecomité Doenrade:
 • Hub Scholz
 • Twan Schevers
 • Lou Duijsings
 • Léon Theunissen

Parochiecomité Schinnen:

 • Ceriel Otten
 • Maril Wehrens
 • Jan Soogelée
 • Maurice Smeets
 • Ingrid van de Heuvel

Parochiecomité Puth: vacant