Communicantjes zamelen geld in voor kinderen in de oorlog

De communicantjes houden op zondag 23 juni hun dankviering. Iets van hun gekregen geld bij de eerste heilige Communie geven ze aan een goed doel. Dat zijn de oorlogskinderen in het Heilig Land. Tijdens de les was Dhr. Dennis Peters van Kerk in Nood speciaal naar Schinnen gekomen om ons hierover te vertellen. De kinderen konden vragen stellen en het werd een zeer bijzondere bijeenkomst! De communicantjes nodigen ook de andere kerkgangers a.s. zondag uit om hen te helpen om geld in te zamelen. Dhr. Peters gaf aan dat het belangrijkste is: eten. Met ons geld hopen we een kleine bijdrage te leveren. Ook hebben we samen gebeden: dat de oorlog gauw mag stoppen. En de belangrijkste vraag die kinderen stelden, is misschien wel voor ons allen reden om eens te luisteren in ons eigen hart: Waarom maken grote mensen oorlog?

Mila dankt Dennis voor zijn komst en geeft hem wat lekkers mee als bedankje.