Speciaal voor kinderen organiseren wij regelmatig een kinderwoorddienst tijdens de zondagsmis. Iedere heilige Mis bestaat uit twee delen, de dienst van het Woord en de dienst van het Altaar. In de dienst van het Woord lezen we uit de heilige Schrift, de Bijbel, dat is het Woord dat God tot ons spreekt. Ook de schuldbelijdenis, de preek, de geloofsbelijdenis en de voorbeden zijn onderdeel van de dienst van het Woord. Dit deel van de heilige Mis speelt zich af achter de ambo, de lezenaar. Daarna begint deel twee van de heilige Mis, de dienst van het Altaar.

De kinderwoorddienst is de dienst van het Woord speciaal voor kinderen. Bij het begin van de heilige Mis worden alle aanwezige kinderen uitgenodigd om samen met de leidsters naar een andere ruimte te gaan. Ouders mogen mee als de kinderen niet alleen durven. Hier wordt gelezen uit de Kinderbijbel en proberen de leidsters om de boodschap van de zondag in kindertaal in het leven van de kinderen een plekje te geven. Veel ouders waarderen onze kinderwoorddienst omdat deze professioneel is opgezet en kinderen het ontzettend leuk vinden om zo samen te komen, het is leerzaam, leuk, gezellig en kinderen worden op deze manier betrokken bij kerk en geloof.

De data waarop we de KWD houden zijn: 24 september 2023, 29 oktober 2023, 10 december 2023, 25 december 2023, 28 januari 2024 en 10 maart 2024. Telkens om 10.00 uur in de St. Dionysiuskerk in Schinnen.