We zoeken als parochie telkens naar wegen om mensen te helpen Jezus Christus beter te leren kennen. Dat kan op velerlei manieren. Door het organiseren van activiteiten hopen we drempels te verlagen. Het zit vaak in de kleine dingen, in een persoonlijk gesprek, in een schijnbaar toevallige ontmoeting. We hopen een kerk te zijn die inspireert, wie weet, springt het vonkje hier en daar over …