Kerkbijdrage is de naam voor de zogenaamde kerkcontributie. Deze kunt u hieronder online regelen.

Ook in een federatie blijven de afzonderlijke parochies bestaan. Er is een gezamenlijk bestuur. Binnen een federatie kan er sprake zijn van financiele solidariteit maar op het moment dat iedere afzonderlijke parochie alle zeilen moet bijzetten, is dat een theoretisch ideaal.

In de praktijk zal iedere afzonderlijke parochie de eigen financiën op orde moeten krijgen.

Een parochie ontvangt geen subsidie van overheid of bisdom. Een parochie is te vergelijken met een vereniging waarbij de kerk het clubgebouw is dat door de leden betaald zal moeten worden.

De inkomsten komen van: kerkbijdrage parochianen, opbrengst kaarsen en collecte, misintenties en gelden die we ontvangen voor uitvaarten, huwelijken, doopsels en bijzondere vieringen.

De uitgaven gaan naar: kerkgebouw, onderhoud, energie, verzekeringen, personeelskosten, dirigenten en organisten, kosten pastoraal en eredienst.

Jaarlijks publiceren we de cijfers waaruit blijkt dat bijna alle parochies interen op het eigen vermogen. Als een bepaalde grens is bereikt, gaat de kerk dicht. Dit kondigt zich vaal al jaren eerder aan doordat een kerk of een pastorie niet meer goed onderhouden kan worden.

Richtbedrag kerkbijdrage is 130 Euro per jaar. Deze kunt u hieronder voldoen. Het werkt op de wijze van een webshop. Ieder ander bedrag is uiteraard ook welkom. Hiervoor kunt u op de rode knop drukken.

Parochianen houden door het betalen van de kerkbijdrage op de eerste plaats de kerk in hun eigen dorp overeind! In die zin sluit het bisdom of het kerkbestuur geen kerk. Op het moment dat parochianen te weinig betalen verdwijnt het draagvlak voor een eigen kerk en trekt kerkbestuur en bisdom alleen nog de conclusie.

Kerkbijdrage is niet alleen om het kerkgebouw in stand te houden maar ook en vooral om de pastorale zorg te betalen. Ook in een parochie die geen eigen kerkgebouw meer heeft maar nog steeds als zelfstandige parochie bestaat, wordt pastorale zorg verleend waar men een beroep op kan doen.

Hieronder de banknummers van onze parochies waar u ook uw kerkbijdrage langs andere weg heen kunt overmaken:

Parochie Puth:           NL74 RABO 0146 5958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth 

Parochie Schinnen:   NL62 RABO 0146 5959 12 t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius Schinnen

Parochie Oirsbeek:    NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Lambertus Oirsbeek. 

Parochie Doenrade:   NL77 RABO 0111 7000 86 t.n.v. Parochie H. Jozef Doenrade
o.v.v. kerkbijdrage 

ONZE PAROCHIES HEBBEN DE ANBI-STATUS. HIERONDER TREFT U EEN OVERZICHT AAN VAN DE NUMMERS:

Overzicht inz. ANBI parochiefederatie Schinnen-Oirsbeek-Puth-Doenrade

ParochieRSIN/Fiscaal nummer
R.-K. Parochie H. Dionysius​ (Schinnen)2576880
R.-K. Parochie H. Lambertus​ (Oirsbeek)3112871
R.-K. Parochie H. Petrus Canisius (Puth)2576934
R.-K. Parochie H. Jozef (Doenrade)2578451