Wie vanwege ziekte of ouderdom tijdelijk of voor langere tijd niet naar de kerk kan komen, brengen wij graag de heilige Communie thuis. U hoeft hiervoor dus niet heel ernstig ziek te zijn.

Rond de eerste vrijdag van de maand gaat de priester of diaken op pad om mensen thuis de heilige Communie te brengen.

Thuis kan men twee kaarsen en een kruisbeeld op een wit kleedje zetten. Als de de priester of diaken komt, kan hij hierop de pixis of ciborie plaatsen. Vervolgens zal hij samen met u bidden en u de heilige Communie uitreiken. Na een korte stilte geeft hij de zegen en vertrekt dan weer naar de volgende parochiaan.

Wie graag de heilige Communie thuis wil ontvangen, kan dit aangeven bij ons secretariaat! Wij komen graag naar u toe zodat de lieve Heer u in de heilige Communie nieuwe levenskracht kan schenken!