Vier parochies vormen sinds 1 januari 2022 een parochiefederatie:

Parochie H. Dionysius Schinnen, Parochie H. Lambertus Oirsbeek, Parochie H. Petrus Canisius Puth en Parochie H. Jozef Doenrade.

Het zijn allemaal dorpsparochies die vallen binnen de in 2019 gevormde gemeente Beekdaelen.

Beekdaelen is een verzamelnaam voor een nieuwe gemeente die het groene middengebied omvat beneden Sittard, tussen de Westelijke- en Oostelijke Mijnstreek, oftwel Sittard-Geleen en Parkstad.

De parochies horen tot het dekenaat Schinnen. Sinds ongeveer 1830 is Schinnen het dekenaat dat tegenwoordig bestaat uit alle parochies binnen de gemeenten Beek en Beekdaelen.

Een federatie wil zeggen dat er éénzelfde pastoor is benoemd voor deze vier parochies, één zelfde kerkbestuur en dat de parochies, ook financieel, samenwerken. De afzonderlijke parochies blijven in de federatie bestaan.

Dat wil dus zeggen dat hetzelfde pastoraal team werkzaam is in deze parochies en dat er op heel wat terreinen wordt samengewerkt.