Misintenties vanaf zondag 3 december

H. DIONYSIUS SCHINNEN EN H. PETRUS CANISIUS PUTH Zondag 3 december Eerste zondag van de Advent  10.00 uur: H. Mis. 6-wk.d.: Jos Petri en als intenties voor Miel Petri; Jrd.: Mia Vorachen – Knarren; Theresia Cals – Willems; Pieter Damoiseaux en Gertruda Damoiseaux – Houben (st.); Jan Damoiseaux; Riek van de Wijdeven – Nooijen; Intenties:Jo en Lily Crousen – Vaessen;

Gouden onderscheiding Gregoriusvereniging

Dhr. Hub Minartz mocht tijdens het St. Ceciliafeest van het St. Lambertuskoor Oirsbeek de gouden onderscheiding in ontvangst nemen van de Gregoriusvereniging. Dhr. Minartz heeft zich gedurende vijftig jaar bij diverse koren ingezet voor de kerkmuziek.

Nieuws 27 november

FRIETFEEST Op de pastorie in Schinnen worden momenteel weer de slingers opgehangen voor het jaarlijkse FRIETFEEST voor onze misdienaars en deelnemers aan Het Lichtje.  KERSTVIERINGEN Zie onze website voor de tijden: www.rkbeekdaelen.nl KINDERWOORDDIENST Op zondag 10 december tijdens de H. Mis van 10.00 uur in de dekenale St. Dionysiuskerk zal er weer een kinderwoorddienst zijn! Een

Vormselviering

Onze vormelingen ontvingen afgelopen vrijdag het sacrament van het heilig Vormsel. Tijdens een sfeervolle viering met prachtige muziek van Per Cantare. Vormheer was vicaris van Rens. Wij feliciteren onze vormelingen en wensen hen toe dat zij zich altijd gesterkt en gesteund mogen weten in hun leven door Gods Geest! Dat zij als leerlingen van Christus

Misintenties vanaf 19 november

H. DIONYSIUS SCHINNEN EN H. PETRUS CANISIUS PUTH Zondag 19 november Drie-en-dertigste zondag door het jaar  10.00 uur: H. Mis met fanfare St. Caecilia. Jrd.:Joos Dieteren en overledenen fam. Dieteren en familie Poulussen; Jo Nijssen en Jeanne Nijssen – Gilissen en zoon Hub; Elise Vaessen – Teheux  en Marcel Vaessen; Intenties: Harie en Mien Simon – Verheijen Dinsdag 21

Onze Vormelingen

Op vrijdag 24 november a.s. ontvangen deze jonge mensen het sacrament van het Heilig Vormsel uit handen van Vicaris van Rens. Het zijn vormelingen uit Puth, Schinnen, Oirsbeek en Doenrade. Dit zal gebeuren tijdens de Eucharistieviering om 19.00u in de St. Dionysiuskerk van Schinnen. Iedereen is welkom in deze viering die zal worden opgeluisterd door

H. Petrus Canisius ontvangen in Schinnen

Zondag 29 oktober j.l. werd het beeld van de H. Petrus Canisius opnieuw ingezegend, en wel in de dekenale kerk in Schinnen. Vanaf dat moment is de kerk van Schinnen ook weer de parochiekerk voor de inwoners van Puth. Zoals dat ook tot het begin van de vorige eeuw het geval was. Er waren heel

Misintenties vanaf 1 november

H. DIONYSIUS SCHINNEN EN H. PETRUS CANISIUS PUTH Donderdag 2 november: Allerzielen. 09.30 uur: H. Mis voor alle overleden gelovigen met orgelmuziek. Zondag 5 november:  Een-en-dertigste zondag door het jaar  10.00 uur:  2e Vormselvoorbereidingsmis. Deze H. Mis wordt opgeluisterd door Wim en Reanne Dreessen                        Jaardienst voor Math Cortlever; voor René Karel Maria Pijls; voor Sjang en Jeanne Cremers – Geelen 

BEELD H. PETRUS CANISIUS VAN PUTH NAAR SCHINNEN

Op zondag 29 oktober a.s. staan we stil bij de overbrenging van het beeld van de H. Petrus Canisius van Puth naar Schinnen. Het beeld dat altijd heeft gestaan in de H. Petrus Canisiuskerk krijgt een prominente plaats in de St. Dionysiuskerk van Schinnen. Hiermee drukken we uit dat de parochiekerk van Schinnen voortaan ook

BISDOM ROERMOND: HET HUIS VAN GOD IN DE PAROCHIE

HET HUIS VAN GOD IN DE PAROCHIE (oktober 2023) Middels een handreiking die deze titel draagt, nodigt het bisdom Roermond alle kerkbesturen uit om een visie op te stellen over de toekomst van de kerkgebouwen in hun eigen gebied. Het is belangrijk dat kerkbesturen zich de vraag stellen, aldus het bisdom, hoeveel kerkgebouwen ze op