In het schooljaar 2023/24 vieren we het H. Vormsel op vrijdag 24 november om 19.00 uur in de dekenale kerk. Vormheer is vicaris van Rens.

Inmiddels is de voorbereiding begonnen. Onderstaande brief werd uitgedeeld aan het einde van het schooljaar 2022/23 aan alle kinderen die toen in groep 7 zaten en is rond die tijd ook gepubliceerd op deze website. De ouderavond heeft plaatsgevonden en de deelnemers zijn aangemeld.

Aanmelding voor het Vormsel én voor deelname van de ouders aan de ouderavond kan via onderstaande knop:

In de toekomst zal dit gaan gebeuren via de doorlopende parochiecatechese.

Hieronder ziet u foto’s van voorgaande jaren.