Het sacrament van het heilig Vormsel vieren we jaarlijks rond november.

Tegen het einde van ieder schooljaar nodigen we ouders en kinderen hiervoor uit.

In het schooljaar 2022/23 vieren we het H. Vormsel op vrijdag 18 november om 19.00 uur in de dekenale kerk.

De ouderavond wordt gehouden op woensdag 7 september. Hieronder treft u de uitnodigingsbrief aan. Het vormsel staat open voor alle kinderen. Voor hen die in onze parochies op school zitten maar ook voor hen die op een andere school zitten, omdat ze bijvoorbeeld het bijzonder onderwijs volgen.

Aanmelding voor het Vormsel én voor deelname van de ouders aan de ouderavond kan via onderstaande knop:

In de toekomst zal dit gaan gebeuren via de doorlopende parochiecatechese.

De foto hierboven is van de Vormselviering op 25 juni 2021.

In November van datzelfde jaar werd ook een Vormselviering gehouden. Daarvan zijn de foto’s hieronder.