In het schooljaar 2024/25 vieren we het H. Vormsel op vrijdag 22 november a.s. De vormheer is Mgr. R. Maessen en de viering zal worden gehouden om 19.00 uur in de dekenale Sint Dionysiuskerk. De viering zal worden opgeluisterd door Per Cantare.

Op woensdag 4 september zal er een ouderavond worden gehouden. Deelname aan deze avond is noodzakelijk voor de ouders. Tijdens deze avond kunt u uw kind aanmelden en staan we stil bij de inhoud van dit sacrament. Ook leggen we uit waar de voorbereiding uit bestaat en hoe de viering verloopt. De ouderbijdrage kan worden voldaan op de avond of vooraf via Ideal, zie hieronder.

Ook voor de ouderavond is aanmelding noodzakelijk. Via de rode knop hieronder kunt u het formulier invullen. Vergeet daarna niet op “versturen” te klikken!

Aanmelding voor het Vormsel én voor deelname van de ouders aan de ouderavond kan via onderstaande knop:

In de toekomst zal dit gaan gebeuren via de doorlopende parochiecatechese.

Hieronder ziet u foto’s van voorgaande jaren.