In de praktijk:

Het vaststellen van dag en tijd van de uitvaart gebeurt rechtstreeks met de priesters.

Uitvaarten beginnen in de regel om 10.30 uur.

Uitvaarten in de kerken van Doenrade, Schinnen, Puth (tot uiterlijk 1-11-23) en Oirsbeek kunnen alleen worden afgesproken via deken Honings en kapelaan Gorissen. Beide priesters kunt u bellen voor deze vier parochies.

De kerkelijke uitvaart kent een aantal zogenaamde vaste rituelen die onderdeel zijn van de liturgie.

In het gesprek met de priester of diaken kunnen persoonlijke wensen besproken worden.

TWEE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART ZIJN MOGELIJK: EEN HEILIGE MIS OF EEN GEBEDSDIENST

Het is belangrijk om bij het eerste contact af te spreken: gaat de uitvaart plaatsvinden in de vorm van een heilige Mis of in de vorm van een gebedsdienst?

Traditioneel is de heilige Mis. Echter steeds meer mensen kiezen tegenwoordig voor een gebedsdienst. De redenen daarvoor zijn vaak persoonlijk. Graag willen wij deze gelegenheid ook aanbieden.

We vinden het belangrijk dat ook in een tijd waarin mensen minder kerkelijk zijn, we als kerk iets kunnen betekenen. Terecht geven mensen vaak aan wanneer ze niet zo kerkelijk zijn, dat ze het een beetje vreemd vinden om dan wel te kiezen voor een kerkelijk uitvaart. Maar helemaal niets, geen kruisje, geen gebedje en “meteen de oven in”, vindt men vaak weer het andere uiterste. Daarom bieden wij in onze parochiekerken ook uitvaarten aan in de vorm van gebedsdiensten.

De heilige Mis kent een vaste liturgie waarbij we centraal lijden, sterven en verrijzen van Christus vieren en bidden dat de overledene hierin mag delen. De lezingen zijn uit de heilige Schrift. Er is beperkte eigen inbreng mogelijk. In de meeste kerken zingt ook het koor. Dit kan men niet achterwege laten omdat het intrinsiek onderdeel is van de liturgie. CD-muziek kan voor en na de viering, niet tijdens.

Een gebedsdienst heeft een andere inhoud. De dienst van het altaar blijft achterwege en er wordt geen communie uitgedeeld. De muziek kan men zelf invullen, mag ook kunstmatige muziek zijn, mits passend bij de kerkelijke sfeer. Er is t.o.v. de eucharistieviering meer ruimte voor eigen inbreng in de vorm van sprekers.

EEN VIERING HOUDEN MET RESPECT VOOR – EN IN DE GEEST VAN DE OVERLEDENE IS EEN BELANGRIJK CRITERIUM BIJ DE KEUZE VOOR EEN HEILIGE MIS OF EEN GEBEDSDIENST

Concreet:

Staat het vieren van het verrijzenisgeloof in Jezus Christus centraal, als wens van of respect voor de overledene, vind u het belangrijk dat de heilige Communie wordt uitgedeeld, dan kiest u voor HEILIGE MIS.

Staat dat geloof wat verder weg en vinden nabestaanden het vooral belangrijk dat ze zelf teksten kunnen voorlezen die herinneren aan het leven van de overledene en zelf muziek kunt uitzoeken, dan kiest u voor GEBEDSDIENST.

Uiteraard kunt u de keuze ook bespreken in overleg met de priester.

Soms willen mensen tevoren hun eigen uitvaart regelen. Ook dat is mogelijk!

U kunt uw wensen tevoren met uw kinderen of naasten bespreken. Zodat zij weten wat uw wensen zijn als het zover is.

Mocht u niemand hebben waarmee u dit kunt bespreken of bang zijn dat er na uw overlijden zaken anders gaan dan dat u zelf graag zou willen, dan kunt u nu reeds een pastorale wilsbeschikking opstellen.

Hierin geeft u aan wat u wilt na uw overlijden. Bijvoorbeeld of u een heilige Mis wilt, in welke kerk, of u begraven of gecremeerd wilt worden, of u een zeswekendienst wenst, of u een jaardienst wenst, tot en met allerlei specifieke wensen.

Deze pastorale wilsbeschikking geeft u vervolgens aan uw kinderen, aan uw familieleden, aan de begrafenisondernemer, aan iemand die u vraagt om uw uitvaart te regelen. Ook kunt u een dergelijke verklaring doen toekomen aan de parochie.