Wanneer ouders hun kindje willen laten dopen kunnen zij contact opnemen met het parochiesecretariaat.

Het gaat hieronder over het doopsel van kleine kinderen relatief kort na de geboorte. Als kinderen 6 jaar of ouder zijn, is het voorbereidingstraject anders. Deze kinderen kunnen namelijk zelf het Onze Vader bidden en dienen ook inhoudelijk voorbereid te worden. Bij een volwassendoopsel is de situatie nog weer anders. Zie hiervoor het aparte item op deze website.

Voorbereiding:

Aan de viering van het doopsel gaat een doopvoorbereidingsavond vooraf die wordt gehouden op de eerste maandag van de maand van 20.00 tot 21.30 uur. De avond vindt plaats in de sacristie van de St. Jozefkerk te Doenrade of in het parochiebureau te Oirsbeek in de Schepenbank. De locatie verneemt u na aanmelding. Deze avond is bedoeld voor de ouders en peetouders. Tijdens deze avond staan we stil, eventueel samen met andere doopouders, bij het hoe en waarom van uw keuze uw kind te laten dopen, bij de inhoud van ons katholieke geloof en bij het verloop van de doopplechtigheid. De avond kent een inhoudelijk en tegelijk sfeervol karakter. 

Voorwaarden:

Doopvieringen houden wij in onze parochies op de zondag, kort na de Heilige Mis (dus vroeg in de middag rond 12.15 uur).

Voor het doopsel van een kind is het niet noodzakelijk dat de ouders gehuwd zijn (voor de Kerk). Bij het doopsel beloven de ouders dat het kind een katholieke opvoeding krijgt. Er bestaat altijd de mogelijkheid voor de ouders om tijdens de doopviering van hun kind – alsnog – het kerkelijk huwelijk te sluiten.

Kosten:

Aan het Doopsel zijn in principe geen kosten verbonden. Als de ouders niet deelnemen aan de kerkbijdrage vragen we een bijdrage van 50 Euro voor het onderhoud van de kerk. Nadat u van ons de bevestiging hebt ontvangen dat uw kindje gedoopt kan gaan worden en de doopdatum met u is afgesproken, kunt deze online voldoen hieronder, of contant doneren tijdens de doopviering.

Waaraan moet u verder nog aan denken?

Voor het Doopsel wijzen de ouders één peter en/of één meter aan. Deze moet (en) minimaal 16 jaar oud zijn en één van hen moet katholiek zijn, hetgeen betekent dat hij en/of zij katholiek gedoopt is, de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel moet hebben ontvangen.

Achtergrond informatie bij het doopsel:

Het Doopsel is de eerste stap van een mens in de Rooms Katholieke Kerk. Door de doop wordt de dopeling lid van de Kerk. De dopeling wordt door het doopsel ook lid van de parochie en van het bisdom waarin de doop plaatsvindt. De naam van de dopeling wordt opgetekend in het doopregister van de parochie.

Doopbelofte:

Bij het Doopsel kunnen, naast de dopeling, de ouders en de peetouders ook, familieleden, vrienden aanwezig zijn. De peetouders zijn de getuigen van de dopeling en degenen die hem of haar als christenen steunen. Het uitspreken van de doopbeloften vormt een onderdeel van de doopviering. Omdat het kind niet voor zichzelf kan spreken, doen de ouders en peetouders dit. Is de dopeling een schoolkind, jongere of volwassene dan spreekt de dopeling de doopbeloften wel zelf uit. Na het uitspreken van de doopbeloften wordt de dopeling gedoopt in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Dopen in de kerk:

Wil het kind mee kunnen doen aan de Eerste Heilige Communie dan is het noodzakelijk dat het eerst gedoopt is. Kinderen worden veelal binnen hun eerste levensjaar gedoopt. Maar als uw kind nog niet gedoopt is, is het ook mogelijk dat het kind wordt gedoopt wanneer het te kennen heeft gegeven de Eerste Heilige Communie te willen ontvangen. Het kind wordt zo opgenomen in de gemeenschap van de Kerk.

Overigens is het op alle leeftijden mogelijk om te worden gedoopt. Wanneer kinderen vanaf 7 jaar of een volwassene vraagt om het doopsel, is het gebruikelijk dat wordt deelgenomen aan een catechese, verspreid over een aantal bijeenkomsten. Daarnaast is het dan gebruikelijk dat jongeren (vanaf 13 jaar) en volwassenen naast het doopsel ook hun Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel ontvangen.

Nadat u het doopformulier hebt ingevuld en verzonden, wordt u aanvraag in behandeling genomen. Pas nadat u van ons hebt vernomen dat uw kindje gedoopt kan gaan worden en er een doopdatum is afgesproken, de eigen bijdage betalen!