H. Petrus Canisiuskerk Puth, 1930, architect Franssen

Het kerkgebouw wordt momenteel niet meer gebruikt voor vieringen. Het draagvlak hiervoor ontbreekt binnen de parochie. Er is sprake van achterstallig onderhoud, een gebrek aan vrijwilligers en aan financiële middelen. Palmzondag, Pasen en Beloken Pasen 2022 is dit meegedeeld na afloop van de heilige Missen. Hierbij zijn de parochianen uitgenodigd om samen een kop koffie te drinken na afloop van de heilige Mis op zondag 24 april j.l. Het werd een hartelijke ontmoeting waarbij ook het kerkbestuur aanwezig was en vragen beantwoord konden worden. Er werd samen van gedachten gewisseld over de toekomst van de parochie. “God gaat kleiner wonen, dat zien we overal om ons heen gebeuren, ook in Puth” was de samenvattende conclusie. Dat is de realiteit. Pastoraal team en kerkbestuur zetten zich samen in om de mensen van Puth uit te nodigen om te bouwen aan de kerk van de toekomst. Aan een geloofsgemeenschap die is gebouwd op het geloof in Jezus Christus. Het kerkgebouw is hierbij als een verenigingsgebouw, en staat altijd direct in relatie tot het aantal actieve kerkleden.

Vanaf zondag 1 mei 2022 wordt de zondagsmis gevierd in de pastorie. Doopvieringen, uitvaarten en huwelijken en heilige Missen bij jubilea etc. kunnen gehouden worden in de overige kerken van onze parochiefederatie.