Kerkberichten zondag 2 oktober

H. DIONYSIUS SCHINNEN De viering op zondag is te volgen via livestream via YouTubekanaal: Parochiefederatie Schinnen Zondag 2 oktober 2022: Zevenentwintigste zondag door het jaar 10.00 uur: H. Mis met Kinderwoorddienst Zeswekendienst voor Maria Hautvast – Coenjaerts;  Jaardienst voor ouders Meens – Heijnen en voor hun overleden familieleden; Hoogmis voor ouders Dieteren – Ruijters en Lenssen –

VORMSEL LESSEN, gestart in september 2022

De vormsellessen zijn inmiddels gestart! Wij wensen alle vormelingen een mooie tijd toe! Aan de hand van het project “Follow Me” gaan de vormelingen onder leiding van de catechiste samen op weg! Twee vormselvoorbereidingsmissen maken eveneens deel uit van het voorbereidingstraject. Zijn we niet ons leven lang als gelovige Christenen bezig met Jezus Christus volgen?

Kerkberichten zondag 25 september

H. DIONYSIUS SCHINNEN Zaterdag 24 september 14.00 uur: Huwelijkshoogmis voor het bruidspaar Jack Jetten en Monique Leclerq Zondag 25 september: Zesentwintigste zondag door het jaar 10.00 uur: Eerste Vormselvoorbereidingsmis Deze H. Mis wordt opgeluisterd door The Four Voices Eerste Jaardienst voor Margot Eussen – Rijs: Jaardienst voor Ben Reijmers;      voor Frans Ritzen en zoon Luc; voor Gerda Bruls –

Sint Lambertusfeest Oirsbeek 2022

Op zondag 18 september werd het jaarlijkse Sint Lambertusfeest gehouden met aansluitend de sacramentsprocessie. Het was tevens een federatieviering voor de parochies van Schinnen, Oirsbeek, Puth en Doenrade. Dank aan allen die hieraan hebben meegewerkt! De viering werd opgeluisterd door Koninklijke Schutterij Sint Lambertus (foto hierboven), ons Sint Lambertus kerkkoor, en Harmonie Sint Gerlachus. Verder

Kerkberichten zondag 18 september

H. DIONYSIUS SCHINNEN Zondag 18 september vijfentwintigste zondag door het jaar  10.00 uur: GEEN H. MIS Mis voor vier parochies van de federatie om 10.00 uur in de kerk van Oirsbeek opgeluisterd door het Sint Lambertuskoor gevolgd door processie Dinsdag 20 september HH. Andreas Kim Taegon, priester en Paulus Chong Hassang en gezellen, martelaren  9.30 uur: H. Mis

Processie Oirsbeek

FEDERATIEVIERING EN PROCESSIE OIRSBEEK ZONDAG 18 SEPTEMBER Nadat in 2020 en 2021 geen processie kon plaatsvinden, is het gelukkig nu wel weer mogelijk. Om 10.00 uur vieren we de feestelijke eucharistieviering ter ere van Sint Lambertus. Dit is tevens de zondagsmis voor de parochies van Schinnen, Doenrade en Puth. Hiermee willen we uitdrukken dat we,

Europees gebed om vrede

EUCHARISTISCHE AANBIDDING VOOR DE VREDE De conferentie van Europese bisschoppen heeft besloten om 14 september a.s. uit te roepen tot dag van de eucharistische aanbidding voor de vrede in Oekraïne. Op die dag vieren we in de katholieke kerk het feest van Kruisverheffing. Waarom zoveel leed in deze wereld dat mensen elkaar aandoen? We geloven

Kerkberichten zondag 11 september

H. DIONYSIUS SCHINNEN Zondag 11 september Vier-en-twintigste zondag door het jaar 10.00 uur: H. Mis. Deze dienst wordt opgeluisterd door Nadine Maes Jaardienst voor Lies en Michel Klonen – Schoonbrodt, John en Richard Kampkes en Nienke Maes; voor Kim Diederen; Hein Dreissen; voor Bep Swinckels – Schoonbrood; voor echtelieden Funs en Mia Wauthlé – Damoiseaux tevens voor

Route processie Oirsbeek

Op zondag 18 september hopen we weer ons jaarlijks St. Lambertusfeest te kunnen vieren met de sacramentsprocessie. Om 10.00 uur vieren we een feestelijke heilige Mis. Dat is de bron waaruit een processie ontstaat. Met het Allerheiligste trekken we vervolgens door de straten van ons dorp. Na Corona zien we er naar uit om dit

Start Vormselvoorbereiding en ander nieuws

START VORMSELVOORBEREIDING In het inmiddels voorbije schooljaar hebben alle kinderen via de scholen een uitnodigingsbrief ontvangen voor het H. Vormsel. Woensdag 7 september is de ouderavond om 19.00 uur in de kerk in Schinnen. Alleen tijdens deze avond kunnen ouders hun kind aanmelden. Daarna start te voorbereiding. Aanmelding voor de ouderavond is noodzakelijk! Zie hiervoor