Onze parochies hebben elk een eigen begraafplaats. Deze begraafplaatsen worden met veel zorg en liefde onderhouden door onze vrijwilligers. We kennen in Nederland ook begraafplaatsen die eigendom zijn van de gemeente. Dat is bij onze parochies niet het geval. Het beheer van onze begraafplaatsen ligt bij het kerkbestuur.

Bij het secretariaat of bij de beheerder van het specifieke kerkhof kunt u informatie krijgen aangaande de mogelijkheden tot begraven, de grafmonumenten, de termijnen, het verlengen van een graf of het laten ruimen.

Onze kerkhoven zijn dierbare plekken, meestal direct om en rond onze kerken, waar we onze dierbaren te rusten hebben gelegd vanuit ons geloof in de verrijzenis.

Ons kerkhof staat in principe open voor iedere begrafenis, ook als er niet voorafgaand een uitvaartmis heeft plaatsgevonden. Ook kennen we urnengraven of strooivelden.

Jaarlijks met Allerzielen worden alle graven gezegend.

In de periode vanaf maart tot en met na Allerheiligen komt u vaak onze vrijwilligers tegen die het kerkhof onderhouden.

Om onze begraafplaatsen in ere te houden, kunnen we ieders hulp gebruiken!

Kerkhof Schinnen