OPBRENGST DANKVIERING VOOR OORLOGSKINDEREN

Opbrengst Dankviering voor kinderen in oorlogsgebieden van het Heilig Land

Tijdens de Dankviering van zondag 23 juni j.l. hebben de communicantjes iets van hun gekregen centjes gegeven aan het ‘Goede Doel’ van dit jaar:

“Kinderen in oorlogsgebieden van het Heilig Land”.

In de Dankviering zeggen we ‘dank-u-wel’ tegen Jezus omdat de kinderen Hem hebben ontvangen bij hun E.H. Communie, maar we zeggen óók dank om zoveel mooie en fijne dingen in ons leven; we beseffen dat we het zo goed hebben, maar…we weten tevens dat er kinderen zijn die het minder goed hebben dan wij. 

Hoeveel iemand heeft gegeven, is niet het belangrijkste…het gaat om het DELEN…want wie geeft, voelt vreugde…omdat je daarmee een ander helpt én óók blij maakt. Aan het einde van de Dankviering kregen de parochianen ook de gelegenheid om nog iets te doneren voor dit ‘Goede Doel’.

De totale opbrengst is geworden: €198,00

Iedereen heel erg bedankt die hieraan een steentje heeft bijgedragen!