PROCESSIEZONDAG IN DOENRADE

Onder een strakblauwe hemel werd in Doenrade de Sacramentsprocessie gehouden in combinatie met een openluchtmis. Met medewerking van Crescendo, Schola Cantorum Sint Jozef, Fanfare Sint Caecilia, Schutterij Sint Michael, lectoren en misdienaars en acolieten uit de federatieparochies, en vele vrijwilligers organiseerde het parochiecomité Doenrade deze gebeurtenis.

“Heel bijzonder” waren de reacties na afloop en “Het doet goed om hier te zijn, gewoon geweldig”.

Burgemeester Eric Geurts en zijn echtgenote waren naar Doenrade gekomen evenals vele parochianen uit de federatieparochies. Na de vieringen was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de Gasterie.