Nieuws 21 juni

HEILIGE MIS OUD LIMBURGS SCHUTTERSFEEST

De heilige Mis bij gelegenheid van het Oud Limburgs Schuttersfeest wordt gehouden in de dekenale Sint Dionysiuskerk te Schinnen. Celebrant is diocesaan administrator Mgr. René Maessen. In concelebratie met deken Smeets (OLS Moderator), Deken Honings en kapelaan Gorissen. Met assistentie door diaken Janssen. Muziek en zang is door Jachthoorn ensemble en schutterij en door Zangvereniging Crescendo Doenrade. Aanvang 18.00 uur. 

AFSCHEID DEKEN HONINGS

Op zondag 18 augustus is de heilige Mis b.g.v. het afscheid van deken Jack Honings. Wij nodigen alle parochianen hiervoor uit. We vieren deze eucharistie in de dekenale kerk om 10.00 uur. Het is tevens een federatieviering. Na afloop van de heilige Mis is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van deken Jack Honings en ook van Désirée van Breugel, met een kopje koffie. 

AAN DE OUDERS DIE ERVOOR KIEZEN OM HUN KIND HET HEILIG VORMSEL TE LATEN ONTVANGEN

In het schooljaar 2024/2025 wordt de vormselviering gehouden op vrijdag 22 november om 19.00 uur in de St. Dionysiuskerk in Schinnen. De ouderavond is op woensdag 4 september a.s. en begint om 19.00 uur in de kerk van Schinnen. Graag ontmoeten en informeren we u. Ook kunt u deze avond de ouderbijdrage voldoen, contant of per pin-betaling (kan ook via website bij invullen formulier). Aanmelding voor ouderavond én voor het Vormsel gebeurt door het online invullen van een formulier op onze website. 

U kunt dit vinden op WWW.RKBEEKDAELEN.NL ; vervolgens klikt u op: IK WIL GRAAG. Daarna: INFO H. VORMSEL. Op de pagina INFORMATIE HEILIG VORMSEL klikt u op: AANMELDINGSFORMULIER INVULLEN. Dit vult u online in en tenslotte klikt u op VERSTUUR. Voor de viering van H. Vormsel is uw kind aangemeld nadat u hebt deelgenomen aan de ouderavond en de ouderbijdrage is voldaan. Aanmelden kan tot 23 augustus.

PAROCHIEAGENDA

  • Zaterdag 6 juli 18.00 uur OLS Mis in Schinnen
  • Donderdag 15 augustus Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. Heilige Mis aan de Mariagrot in Oirsbeek om 19.00 uur met Gemengd Koor Sint Lambertus Oirsbeek.
  • Zondag 18 augustus afscheid deken Jack Honings om 10.00 uur in Schinnen. 
  • Woensdag 4 september om 19.00 uur ouderavond H. Vormsel in Schinnen.
  • Zondag 15 september: St. Lambertusviering Oirsbeek. 10.00 uur H. Mis met processie.