Het door het bisdom Roermond vastgestelde richtbedrag voor de kerkbijdrage is 130 Euro per jaar.

U kunt deze voldoen door uw betaling naar onderstaande banknummers.

U kunt het ook meteen hier regelen door hieronder de parochie te selecteren en direct online te betalen.


Parochie Puth:           NL74 RABO 0146 5958 90 t.n.v. Parochie H. Petrus Canisius Puth 

Parochie Schinnen:   NL62 RABO 0146 5959 12 t.n.v. Kerkbestuur St. Dionysius Schinnen

Parochie Oirsbeek:    NL03 RABO 0102 7003 03 t.n.v. RK parochie H. Lambertus te Oirsbeek. 

Parochie Doenrade:   NL77 RABO 0111 7000 86 t.n.v. Parochie H. Jozef Doenrade
o.v.v. kerkbijdrage 

Wilt u een ander bedrag betalen dan de standaard bijdrage van 130 Euro per jaar, dan is uiteraard ieder ander bedrag ook welkom. Als u dit nu direct wilt doen, dan dat via deze link:

INFORMATIE

“Kerkbijdrage” is de term voor de vrijwillige bijdrage van parochianen voor de plaatselijke kerk.
Iedere parochie zou je technisch gezien een vereniging kunnen noemen waarbij de kerk het clubgebouw is. Het kerkbestuur beheert namens de bisschop het gebouw en de gelden.
Iedere euro aan inkomsten moet komen van de parochianen. (Het is een misverstand te denken dat de gemeentelijke overheid of het bisdom aan de parochies betalen!)
De uitgaven bestaan voornamelijk uit: onderhoud kerkgebouw en pastorie, energie kosten, vergoeding priesters, vergoeding dirigenten en organisten, en kleinere zaken.
De inkomsten bestaan voornamelijk uit: kerkbijdrage, misintenties, collectes en kaarsengeld. Met name de kerkbijdrage vormt de hoofd inkomstenbron.
De mensen van dorp X houden dus feitelijk hun eigen kerk overeind. En helaas ook andersom, als in een dorp de kerkbijdrage wegvalt, gaat op termijn het kerkgebouw dicht. Een voetbalclub zonder leden kan er geen eigen accommodatie op nahouden.
Richtlijn kerkbijdrage is (2023): 130 Euro per jaar. Dat is 10,85 Euro per maand.
Doet u nog niet mee en wilt u hiermee een begin maken? Neem dan contact op met ons secretariaat:Ma-Woe-Vrij 10.00-12.00 uur: 046-8886438

(Ter illustratie: De meeste parochies in Limburg zijn samenwerkingsverbanden aangegaan. Meestal is dat ingegeven uit financiële noodzaak. Wanneer, zoals op veel plaatsen, meerdere parochies dezelfde pastoor delen, is dit niet altijd vanwege het aantal beschikbare priesters. Meestal is deze constructie ingegeven door het feit dat een enkele parochie niet alleen een pastoor kan betalen. Een priester delen met meerdere parochies betekent immers ook de kosten delen. Het is waar dat dit ook iets zegt over de financiële situatie van veel parochies! Juist hierom spreken we gelovigen ook graag aan op hun verantwoordelijkheid: wil je dat er een parochie is, met een kerk en een priester? Dan zul je de beurs moeten trekken!)

ONZE PAROCHIES HEBBEN DE ZOGENAAMDE ANBI-STATUS.

Overzicht inz. ANBI parochiefederatie Schinnen-Oirsbeek-Puth-Doenrade

ParochieRSIN/Fiscaal nummer
R.-K. Parochie H. Dionysius​ (Schinnen)2576880
R.-K. Parochie H. Lambertus​ (Oirsbeek)3112871
R.-K. Parochie H. Petrus Canisius (Puth)2576934
R.-K. Parochie H. Jozef (Doenrade)2578451

TARIEVEN (per 1-1-23)

Misintentie door de week: 15 Euro.

Misintentie zaterdagavond of zondag: 30 Euro.

Jubileumdienst met extra H. Mis: 325 Euro.

Begrafenismis: 500 Euro.

Huwelijksmis: 500 Euro.

Begeleiding crematorium of externe begraafplaats: 100 Euro.

Dienst in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst: 500 Euro.

Avondwake zonder navolgende begrafenismis: 500 Euro.

Gestichte jaardienst: minimaal 5 jaar, maximaal 20 jaar. Aantal jaren maal betreffende viering (15 of 30 Euro).

De minimum kerkbijdrage voor 2023 is vastgesteld op 130 Euro.