Nieuws 8 juni

http://www.groenetuinkerk.nl/Page/Page%205/taize.jpgTAIZÉ-AVOND, AFSLUITING VAN HET SEIZOEN

Dankbaar sluiten we dit seizoen van onze Taizé-avonden af met een échte Taizéviering zoals we dit seizoen ook begonnen zijn.

We zijn blij met al die enthousiaste mensen die bewust tijd willen maken voor Onze Lieve Heer om Hem in de stilte te ontmoeten.

Het samen zijn, als één gemeenschap rondom HEM, dat doet goed en geeft ons ieder hopelijk weer kracht en energie om vol goede moed verder te gaan in ons dagelijks leven, wetend of erop vertrouwend dat Hij met ons meegaat!

De Taizéviering is op woensdag 19 juni a.s. om 19.00u in de kerk van Schinnen.

Het is géén Eucharistieviering, maar een gebedsviering!

De viering zal ongeveer drie kwartier duren en daarna is er koffie/thee met wat lekkers en een gezellige ontmoeting met elkaar.

Van harte welkom!

DANKVIERING COMMUNICANTEN MET GOEDE DOEL

De Dankviering is een belangrijk onderdeel van de communie-periode. 

In deze viering willen de communicantjes van onze Parochiefederatie dankzeggen dat ze Jezus hebben ontvangen bij hun E.H. Communie, maar óók dankzeggen om zoveel mooie en fijne dingen in ons leven; beseffen dat we het zo goed hebben, maar…dat we tevens weten dat er kinderen en gezinnen zijn die het minder goed hebben dan wij. In zo’n viering geven de communicantjes dan iets van hun gekregen centjes van de communie. Hoeveel iemand geeft, is niet het belangrijkste…het gaat om het DELEN…want wie geeft, voelt vreugde…omdat je daarmee een ander helpt én óók blij maakt.

Dit jaar hebben we gekozen voor een nieuw GOED DOEL.

Voor de ‘oorlogskinderen’ uit het Heilige Land. Via Stichting “Kerk in Nood” wordt de opbrengst gebruikt voor een project dat deze Stichting ondersteund, zodat daar aan de gezinnen hulp wordt geboden op allerlei wijzen. 

Dennis Peters is medewerker van Stichting “Kerk in Nood” en zal bij de “Terug-kom-les” aanwezig zijn om de communicantjes en hun ouders hierover te vertellen.

Op deze link staat in het kort al wat informatie over dit Goede Doel:

https://steun.kerkinnood.nl/christenen-heilig-land-rekenen-op-u

Mocht u ook een bijdrage willen doneren, dan kan dat ook via deze link. 

Van harte aanbevolen en alvast heel veel dank daarvoor.

De Dankviering is op zondag 23 juni a.s. om 10.00u aan de Mariakapel in Schinnen; aansluitend is de Sacramentsprocessie.

H. MIS MARIAKAPEL EN PROCESSIE SCHINNEN

Zondag 23 juni vieren we de heilige Mis aan de Mariakapel in Schinnen. Samen met Per Cantare, Scouting, Schutterij St. Sebastianus, en de communicantjes van Puth, Schinnen, Oirsbeek en Doenrade en Bingelrade. Voor hen is dit tevens de dankviering! Aansluitend aan de heilige Mis houden we de sacramentsprocessie. Deze eindigt in de kerk met het Tantum Ergo en de Zegen met het Allerheiligste. Aansluitend is er een gezellig samenzijn met koffie. We hopen op goed weer, regen is er voldoende gevallen. Bij voorbaat dank aan allen die hun medewerking verlenen.