NIEUWS week 8

HUISPAASKAARSEN

Ook dit jaar houden we weer een huispaaskaarsenactie. Een huispaaskaars is een kleine paaskaars voor thuis. Deze kunt u bestellen voor uzelf of om cadeau te doen. Door het kopen van een kaars steunt u bovendien uw eigen parochie.

De kaarsen kunt u zien in onze kerken. Het bestellen kan via een speciaal formulier. Deze liggen in onze kerken. In Schinnen worden ze ook huis aan huis bezorgd. Daarnaast kunt u ook een huispaaskaars bestellen via onze website.

De bestelde kaarsen worden gezegend in de paaswake op zaterdag 30 maart in de kerk van Schinnen. Na afloop kunnen ze afgehaald worden en de dag erna, eerste paasdag, en later, ook in de kerken in Oirsbeek en Doenrade. 

VASTENACTIE: WATERPUNTEN
In de districten Gutu an Bikita in Zimbabwe is groot gebrek aan water. Om de toegang tot schoon water te verbeteren voor zowel thuisgebruik als voor het land en de dieren, gaan we vier waterpunten installeren. Er worden putten geboord, die worden voorzien van een pomp die op zonne-energie werkt. 

GEMEENSCHAPPELIJKE TUINEN
Bij de vier waterpunten worden ook vier gemeenschappelijke tuinen aangelegd van 50 x 50 meter. De lokale bevolking draagt actief bij aan het project door mee te helpen bij de installatie van de waterpunten en tuinen. 

NAAIGROEPEN
Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen.

Afbeelding met zwart, duisternis

Automatisch gegenereerde beschrijvingIn totaal zullen 1360 vrouwen en meisjes en 500 mannen en jongens bij het project worden betrokken. Indirect zullen naar schatting 5.600 mensen van het project profiteren: 3280 vrouwen en 2320 mannen.

Doneer  via het vastenzakje of op rekeningnummer:

NL21 INGB 000 300 0046 t.n.v. Bisdom Roermond Missiesecretariaat m.v.v. Vastenactie of scan de QR-code    

CARNAVAL EN KERK

De Pötters, De Schinöster en de Sjepene zijn hun dolle dagen gestart met het vragen van Gods zegen. Op aswoensdag ontvingen in Schinnen de prinsen en princessen van de Schinöster en de Pötters het eerste askruisje. In Doenrade werd de aswoensdagviering goed bezocht door Sjepene en Pedaalridders. Het begin en het einde van de Vastenavond kent een oude christelijke traditie. Mogen we dat samen in ere houden in onze mooie dorpen en kerken. Een gezegende veertigdagentijd gewenst, op weg naar het grootste kerkelijke feest: Pasen! Christenen zijn optimisten! Niet deze aarde maar het eeuwige leven is hun einddoel!