Nieuws 26 mei: Afscheid deken Honings, Benoeming administrator Kenis en Kermis in Doenrade

AFSCHEID PASTOOR-DEKEN JACK HONINGS

In januari j.l. maakte het bisdom de benoeming bekend van deken Honings tot deken van Weert en pastoor van de binnenstadparochies aldaar. Per 1 juli zal hij deze functies gaan bekleden. Begin juli zal hij verhuizen naar Weert samen met huishoudster Désirée van Breugel. Ook haar werkzaamheden op de pastorie eindigen hiermee evenals haar benoeming als catechiste in onze parochiefederatie.

Op zondag 18 augustus a.s. viert deken Honings de laatste heilige Mis in onze parochies. Dat zal een federatieviering zijn voor onze vier parochies in de dekenale kerk. Na afloop van deze heilige Mis is er gelegenheid voor een persoonlijk afscheid en een kop koffie. De heilige Mis op 18 augustus begint om 10.00 uur. Er zijn die zondag geen heilige Missen in Oirsbeek en Doenrade. 

BENOEMING ADMINISTRATOR

Per 1 juli 2024 heeft het bisdom Roermond tot administrator van onze parochies benoemd de zeereerwaarde heer Marcus Kenis. Hij is pastoor in Beek, Neerbeek, Spaubeek en Sweikhuizen en behoudt deze functies. Een administrator is een tijdelijke pastoor. Hij wordt per 1 juli leider van het pastoraal team en voorzitter van het kerkbestuur. Hij is dan de tijdelijke pastoor voor de parochies van Schinnen, Oirsbeek, Puth en Doenrade. Omdat er momenteel geen bisschop is in het bisdom Roermond heeft het bisdom gekozen voor een tijdelijke oplossing. Uiteraard met de bedoeling dat er op een later moment een definitieve pastoor-deken zal worden benoemd. Dat is dan de “blijvende” pastoor-deken. In de federatieparochies van Beek vormt pastoor Kenis reeds een pastoraal team samen met kapelaan Joy Raju en diaken Harrie Janssen. Samen zullen zij dus ook in onze parochies gaan werken. Samen met onze diaken Herman Janssen. Hoewel kapelaan Gorissen met emeritaat (pensioen) is, zal ook hij zijn diensten blijven aanbieden in onze parochiefederatie. 

OPENLUCHTMIS ZONDAG 9 JUNI IN DOENRADE VOOR HELE FEDERATIE

Bij gelegenheid van de jaarlijkse processie in Doenrade (en Kermis) houden we op zondag 9 juni een federatieviering in Doenrade. De heilige Mis begint om 09.30 uur. In de openlucht op het pleintje bij Gasterie Dobbelsteijn. Met mooie kerkmuziek door Schola Cantorum St. Jozef, Gemengd  koor Crescendo, Schutterij St. Michael, Fanfare St. Cecilia Jabeek/ Doenrade. Deken Honings, Kapelaan Gorissen en diaken Janssen verzorgen de heilige Mis samen met de acolieten en lectoren van Doenrade. De organisatie is een samenwerking van het Parochiecomité Doenrade en Eric Cremers van Gasterie Dobbelsteijn. Aansluitend is iedereen welkom op de kermisbrunch en zorgt de Gasterie voor een Oud Hollandse kermis! Kortom: Zondagmorgen in Doenrade, een totaal-beleving voor lichaam en ziel!

(Er zijn deze zondagochtend géén heilige Missen in Schinnen en Oirsbeek).