Kelk pastoor Cordewener

Met Pinksteren heeft de familie van pastoor Louis Cordewener de kelk van hun broer geschonken aan de Sint Lambertusparochie van Oirsbeek. Het is een mooie herinnering aan de tijd dat hij pastoor was van de parochies van Oirsbeek en Doenrade. Met dankbaarheid hebben wij deze in ontvangst genomen en heeft onze archivaris dhr. Wim Douven de kelk een plaatsje gegeven.