NIEUWS 18 AUGUSTUS 2023

KERKTOREN OIRSBEEK IN DE STEIGERS

Een kerkgebouw vraagt onderhoud. Dank aan de parochianen uit Oirsbeek die meedoen aan de kerkbijdrage. Zij zorgen er mede voor dat de kerk in Oirsbeek behouden kan blijven. Het onderhoud van de kerktoren is opgenomen in een meerjarig onderhoudsplan. Er worden nu mergelblokken vervangen, reparaties aan het voegwerk en aan de galmborden. Jaarlijks reserveert het kerkbestuur hier een bedrag voor. Investeren in de toekomst. Als we de kerk nu niet goed onderhouden, schuiven we het probleem op naar morgen! Alle inwoners van Oirsbeek die niet meedoen aan de kerkbijdrage maar die wel vinden dat de kerk in hun dorp moet blijven: geen woorden maar daden! We ontvangen graag uw bijdrage! Zie onze website: www.rkbeekdaelen.nl Dank ook aan onze vrijwilligers die zich steeds weer opnieuw hiervoor willen inzetten!

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2024

Doenrade: Zondag 5 mei 2024, 09.30 uur. Schinnen en Puth: Donderdag 9 mei om 10.00 uur. Oirsbeek zondag 26 mei 11.00 uur. Meer info: zie onze website! Aanmelden is reeds mogelijk!

HEILIG VORMSEL

De vormselouderavond is meteen na de zomervakantie: woensdag 30 augustus. Aanmelding voor ouderavond is nodig: zie onze website! Ook verdere info op onze website voor ouders die het gemist hebben.

DATA KINDERWOORDDIENSTEN

Op de volgende zondagen houden we in de St. Dionysiuskerk in Schinnen een kinderwoorddienst tijdens de H. Mis van 10.00 uur: Zondag 24 september, zondag 29 oktober, zondag 10 december, zondag 25 december (1e kerstdag), zondag 28 januari 2024 en zondag 10 maart 2024. Folders met deze data erop kunt u meenemen uit onze kerken.

DATA TAIZÉ-AVONDEN

Voor het nieuwe Taizé-seizoen zijn de data reeds vastgesteld: telkens op woensdag om 19.00 uur in de kerk in Schinnen: Wonesdag 27 september, woensdag 29 november, woensdag 31 januari 2024, woensdag 3 april en woensdag 19 juni. Ook liggen er folders met deze data erop achter in onze kerken. 

WEBSITE

Wist u dat u de meest actuele info altijd kunt vinden op onze website? www.rkbeekdaelen.nl De uitslag van een online-enquete geeft aan: 1. Mooie website 2. Duidelijke een veel info. 3. Bij de tijd 4. Handige betaalmogelijkheden 5. Totaal zeer positief. Ook werd genoemd de prachtige livestream uit Schinnen iedere zondagochtend! Dank voor de complimenten!

PROCESSIE OIRSBEEK

Zondag 17 september a.s. met om 10.00 uur H. Mis. Aansluitend processie. Deze viering is tevens een federatieviering. Dat wil zeggen: we nodigen de katholieke gemeenschap van onze vier parochies uit om deze zondag samen te komen in Oirsbeek.  

MIVA COLLECTE ZONDAG 27 AUGUSTUS

Dit jaar vraagt Stichting MIVA aandacht voor het arme en uitgestrekte noorden van Kenia, waar Zuster Pauline dag en nacht werkt om onderwijs bereikbaar te maken voor allerarmsten. 

In de gortdroge provincie Isiolo in Kenia is het leven bikkelhard. Meer dan 50 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Omdat ouders op zoek moeten naar een bron van inkomen of eten, of zelfs omdat ze zijn omgekomen, blijven kinderen alleen achter. Ze gaan niet naar school. Terwijl juist onderwijs de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken. Pauline spoort verlaten kinderen op en helpt ze naar school, ook al is onderwijs soms op meer dan vier uur afstand. Voor  dit doel is de Kerkdeurcollecte op zondag 27 augustus.

U kunt ook rechtstreeks overmaken op rekening: NL42 INGB 0000 002 50 t.n.v. MIVA   

BEDEVAART KEVELAER

Aanmelden voor de bedevaart naar Kevelaer op maandag 11 september is nog mogelijk tot en met 29 augustus! Zie hiervoor onze eerdere berichten of onze website.  

MARIAGROT OIRSBEEK

Het was dit jaar behoorlijk druk aan de Mariagrot in Oirsbeek. Op 15 augustus mochten we hier het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming vieren. Een viering waarin werd stilgestaan bij het contrast van dit feest met onze samenleving. En juist daardoor zo’n kostbare boodschap! Bewaar het in uw hart! Dank aan allen die er waren!