Nieuws 15 maart: vieringen Goede Week en ander nieuws

ZONDER WITTE DONDERDAG EN GOEDE VRIJDAG GEEN PASEN

Het zogenaamde TRIDUUM SACRUM geeft aan dat de drie dagen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Pasen één doorlopende viering zijn. Je begrijpt het een niet zonder het ander.

Witte Donderdag: Jezus viert het laatste avondmaal. Daarna brengt Hij de nacht alleen door, in gebed. Hij weet wat er de volgende dag gaat gebeuren. 

We vieren dit om 19.00 uur in de kerk in Schinnen.

Goede Vrijdag: Jezus sterft aan het kruis. We lezen het passieverhaal en vereren het kruis. We gedenken dit om 19.00 uur in de kerk in Schinnen. De priesters gaan aan het begin van de viering plat ter aarde liggen. Een teken dat meer uitdrukt dan woorden. 

Om 15.00 uur bidden we in Doenrade en in Oirsbeek de Kruisweg.

Stille Zaterdag: Op deze dag gedenken we dat het stil is, Jezus rust in het graf. Om 20.00 uur komen we samen voor de viering van de paaswake in de kerk in Schinnen. We ontsteken de paaskaars en gedenken dat Christus is opgestaan uit het graf. Ook de paaskaarsen van Doenrade en Oirsbeek worden ontstoken. We hernieuwen onze doopbeloften.

PASEN

De vieringen zijn zoals op zondag. Tweede paasdag vieren we om 10.00 uur in Schinnen en 11.00 uur in Oirsbeek. 

CHRISMAMIS IN DE KATHEDRAAL

Op woensdag 27 maart wordt de Chrisma-Mis gehouden in de kathedraal in Roermond. Aanvang 19.00 uur. Viering is voor iedereen vrij toegankelijk. 

UITVAARTEN tijdens het Triduum Sacrum zijn in de vorm van een gebedsdienst omdat de eucharistie niet wordt gevierd deze dagen. Er wordt ook geen communie uitgereikt. 

KINDERVIERING PALMPASEN

Op palmzondag 24 maart houden we een speciale kinderviering om 11.00 uur in de kerk in Oirsbeek. Kinderen mogen hun eigen zelfgemaakte palmpasenstok meenemen. Tevens presenteren zich ook de eerste communicantjes! We starten de viering met een palmpasenprocessie. Zo begroeten wij Jezus als de koning. 

TAIZE-VIERING

Woensdag 3 april om 19.00 uur in de kerk in Schinnen. Welkom! Na afloop koffie en thee!