Nieuws 12 mei 2024

GLAS-IN-LOOD RAAM JOZEFKAPEL OIRSBEEK GERESTAUREERD

De afgelopen maand is het glas-in-lood raam in de Jozefkapel (zijkapel in de kerk aan de kerkhofzijde) gerestaureerd. Dit raam is ontworpen in 1953 en gesigneerd door Eugène Laudy. Het raam vertoonde bolstand, het stopwerk was aan het breken, de brugstaven en bindroedes vertoonde roestvorming. Op advies van monumentenwacht en deels gesubsidieerd door het SIM plan is het raam weer in goede staat gebracht. De eigen bijdrage kon worden betaald uit de kerkbijdrage van het afgelopen jaar. Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 

ROZENKRANSGEBED OIRSBEEK IN DE MEIMAAND

Van maandag tot en met vrijdag wordt de rozenkrans gebeden aan de Mariagrot om 19.00 uur. Bij slecht weer in de kerk. 

EERSTE HEILIGE COMMUNIE OIRSBEEK

Zondag 26 mei doen de kinderen in Oirsbeek hun eerste heilige Communie. 

OLS-MIS SCHINNEN

Deze wordt gehouden in de dekenale Sint Dionysiuskerk op zaterdag 6 juli om 18.00 uur.

WEEK NEDERLANDSE MISSIONARIS

Van 11 t/m 19 mei zet Week Nederlandse Missionaris onze missionarissen en missionair werkers extra in de schijnwerpers tijdens de Pinksteractie 2024. Het thema is ‘Geloven in de ander. Ieder mens telt mee’. Want door te geloven in de ander, creëren we een sfeer van vertrouwen en respect. En het idee dat ieder mens meetelt, herinnert ons eraan dat we er moeten zijn voor de meest kwetsbaren. Onze missionarissen en missionair werkers brengen deze mooie woorden dagelijks in de praktijk. Voor hen is de kerkdeurcollecte op Eerste Pinksterdag.