Misintenties vanaf 24 maart

H. DIONYSIUS SCHINNEN EN H. PETRUS CANISIUS PUTH

Zondag 24 maart: Palmzondag

10.00 uur : H. Mis met opluistering door Reanne en Wim Dreessen.

Wijding van de palmtakken. U kunt ook zelf een palmtak meenemen.

Jaardienst: voor Harie en Mien Simon-Vluggen.

Hoogmis: voor levende en overleden leden van de familie Van den Elsen-Langens; voor Teun Peters en Jeanny Peters-Stevens; voor Sjo Damoiseaux en overleden familieleden.

13.00 uur: H. Doopsel van Fer Neis.

Dinsdag 26 maart:

09.30 uurH. Mis met boeteviering.

Woensdag 27 maart: 

15.00 uur: H. Mis In de Beemden

H. Mis voor Sonja Weusten – Bex, overleden familieleden, vrienden en bekenden en overleden bewoners van De Beemden.

 Donderdag 28 maart: Witte Donderdag

11.00 uur: H. Mis Nobamacare

19.00 uur: H. Mis met herdenking laatste avondmaal. 

Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag

19.00 uur: Avondliturgie met Passieverhaal, Kruisverering en communieviering.

Zaterdag 30 maart: Stille Zaterdag

20.00 uur: Paaswake met opluistering door PGZK St. Lambertus.

Jaardienst: voor oud-deken Jan Keulen.

Hoogmis: voor Lenie Houben-Schils en overleden familieleden.

Zondag 31 maart: Pasen

10.00 uur: H. Mis met opluistering door  Per Cantare.

Zeswekendienst: voor Gusta Meekels-Gabriël.

Eerste Jaardienst: voor Bertha Stevens-Gabriël tevens voor echtgenoot Math Stevens en schoonzoon Piet Cremers; 

Jaardienst: voor Sjaak Buysen; voor echtelieden Hubert en Mia Wiekken-Bruls; voor Toon Notermans en ouders Alfons en Anna Notermans-Driessen; voor Mathieu Buysers; voor Truus Houben-Nijsten; voor oud-deken Jos Schreurs; voor Gerrit Delarue; voor ouders Delarue- Keulers. 

Hoogmis: voor Wiel Hautvast en overleden familieleden; voor Lieske Crousen-Custers (off.).

Maandag 1 april: 2e Paasdag

10.00 uur: H. Mis

Jaardienst: voor Jo Linssen, tevens voor Cor van Gool en overleden familieleden; voor overleden echtelieden Hans Swinckels en Bep Schoonbrood; voor Lei Daniëls en overleden familieleden.

Hoogmis: voor Willy Gielen (off.).

Dinsdag 2 april

09.30 uurH. Mis 

Woensdag 3 april: 

19.00 uur: Taizé-viering

Vrijdag 5 april

09.30 uur: H. Mis ter ere van het H. Hart.

Overleden: Wiel Knarren in de leeftijd van 69 jaar. Hij ruste in vrede.

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

k

Zondag 24 maart: Palmzondag

11.00 uur: Kinderviering en tevens presentatieviering communicantjes met opluistering door orgelmuziek. 

Wijding van de palmtakken. U kunt ook zelf een palmtak meenemen.

Woensdag 27 maart:

09.30 uur: H. Mis

Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag

15.00 uur: Kruisweg

Zondag 31 maart: Pasen

11.00 uur: H. Mis met opluistering door PGZK St. Lambertus.  

Jaardienst voor: Dré Beckers; Lei en Gerardien Palmen.

Intenties: Jo Palmen (off.); Harm Klasens.

Maandag 1 april: 2e Paasdag

11.00 uur: H. Mis met volkszang.

Woensdag 3 april:

09.30 uur: H. Mis met aansluitend uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

H. JOZEF TE DOENRADE 

Zondag 24 maart: Palmzondag

09.30 uur: H. Mis met orgel en cantor.

Intentie: voor Niny Pennings-Nijsten (off).

Wijding van de palmtakken. U kunt ook zelf een palmtak meenemen.

Vrijdag 29 maart: Goede Vrijdag

15.00 uur: Kruisweg

Zondag 31 maart: Pasen

09.30 uur: H. Mis opgeluisterd door Schola Cantorum St. Jozef.

Jaardienst: voor Zef Wolffs.

Intentie: voor Mia Habets-Arets, ouders en gezinsleden.

Maandag 1 april: GEEN H. MIS.