Vormselviering

Onze vormelingen ontvingen afgelopen vrijdag het sacrament van het heilig Vormsel. Tijdens een sfeervolle viering met prachtige muziek van Per Cantare. Vormheer was vicaris van Rens.

Wij feliciteren onze vormelingen en wensen hen toe dat zij zich altijd gesterkt en gesteund mogen weten in hun leven door Gods Geest! Dat zij als leerlingen van Christus in deze wereld mensen mogen zijn van geloof, van hoop en van liefde.