Nieuws 27 november

FRIETFEEST

Op de pastorie in Schinnen worden momenteel weer de slingers opgehangen voor het jaarlijkse FRIETFEEST voor onze misdienaars en deelnemers aan Het Lichtje. 

KERSTVIERINGEN

Zie onze website voor de tijden: www.rkbeekdaelen.nl

KINDERWOORDDIENST

Op zondag 10 december tijdens de H. Mis van 10.00 uur in de dekenale St. Dionysiuskerk zal er weer een kinderwoorddienst zijn! Een zeer kindvriendelijke zondagsmis! Wij bieden het aan, de keuze is aan de ouders! In ieder geval van harte welkom!

VOEDSELPAKKETTEN SCHINNEN

Zondag 10 december kunt u, als u naar de kerk in Schinnen komt, houdbaar voedsel meenemen zoals macaroni, spaghetti, rijst, soep in blik alles wat niet direct bederft, groenten in blik of glas, koffie, thee enz. maar ook verzorgingsmiddelen als zeep, deodorant, tandpasta, shampoo. Deze spullen zullen dan naar het Helpcenter Voedselondersteuning worden gebracht van de Kom en Zie Kerk, Breinder te Schinnen.
Zij zullen heel blij zijn met uw gaven in natura, zodat ze anderen weer van voedsel en verzorgingsmiddelen kunnen voorzien die maar heel moeilijk de touwtjes aan elkaar kunnen knopen. Zondag 10 december van 9.30 – 10.00 uur kunt u uw pakket in de kerk afgeven of in de week ervoor op maandag 4, dinsdag 5, woensdag 6 of vrijdag 7 december tussen 10.00 – 12.00 uur op het federatiekantoor. Alle gaven komen voor het altaar te liggen.

Alvast dank voor uw bijdrage aan medemensen in nood.

ADVENTSACTIE 2023: ALLE KINDEREN MOGEN KIND ZIJN

Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er wereldwijd maar liefst 160 miljoen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden. 
Denk aan kinderen die in de mijnbouw werken, in fabrieken of in de brandende zon op plantages. De kans dat deze kinderen later een goed inkomen kunnen verdienen en aan het zware, onderbetaalde werk kunnen ontsnappen is klein: ze hebben immers nauwelijks tot geen gelegenheid gehad een opleiding te volgen. Dit jaar besteedt Adventsactie daarom extra aandacht aan het belangrijke onderwerp kinderarbeid. Omdat ieder kind recht heeft om kind te zijn. 

De Democratische Republiek Congo is rijk aan kostbare grondstoffen, waaronder kobalt, een essentieel onderdeel van oplaadbare batterijen. Tienduizenden kinderen worden ingezet bij de winning. Ze worden uitgebuit en doen bovendien ongezond en gevaarlijk werk. Met een opleiding kunnen ze een betere toekomst opbouwen.

Zondag 10 december is er een kerkdeurcollecte voor de Adventsactie, die samenwerkt met de Vastenactie. U kunt uw gave ook overmaken op rekening: NL21 INGB 0000 0058 50
t.n.v. Vastenactie, Den Haag of via de QR-code.