Parochiebedevaart volgeboekt en ander nieuws

OOGST, UITTOCHT EN EUCHARISTIE

We hebben een koud en nat voorjaar achter de rug. Buiten is alles groen, de gewassen op de velden groeien onder invloed van regen en zon. Al vanouds wisten mensen de vruchten van de aarde te waarderen en vierden dat met offer- en oogstfeesten. Zo werd bijvoorbeeld een dankfeest gehouden bij de eerste gerstenoogst en de komst van de eerste lammeren. Deze elementen werden later in de tijd van de Joden gebruikt om de uittocht in Egypte te vieren onder leiding van Mozes. Zij hielden een maaltijd met ongedesemd brood en een lam, met bittere kruiden als herinneringen aan die tocht, die de bevrijding betekende van onderdrukking en slavernij in het Egypte van de Farao’s. Deze maaltijd was en is nog altijd de Paasmaaltijd van de Joden. Jezus hield deze maaltijd toen Hij voor de laatste keer met zijn vrienden samen was, de avond voor zijn dood. Hij voegde er nog iets aan toe. Toen Hij het brood brak, zei Hij: Dit is mijn lichaam en toen de beker met wijn rondging, zei Hij: Dit is mijn Bloed. Jullie moeten dit voortaan ook zo doen en Mij niet vergeten. Zo wilde Jezus dat zijn boodschap van liefde, van zorg, van bevrijding onder ons blijft voortleven en in praktijk gebracht wordt. En om daaraan steeds herinnerd te worden, komen we samen in de kerk of elders om samen de eucharistie, de mis te vieren. Een viering die dus heel oude wortels heeft.

Kapelaan Ben Gorissen

ZONDAG 2 JULI: FEDERATIEVIERING SCHINNEN

Om 10.00 uur vieren we de heilige Mis aan de Mariakapel in Schinnen. Samen met Per Cantare, Fanfare St. Caecilia, de herenschola en onze vrijwilligers. Aansluitend is er de sacramentsprocessie vanaf de kapel, via de Altaarstraat, naar de kerk. Hier is de slotzegen en aansluitend is er koffie en fris voor alle aanwezigen. Er zijn op deze zondag géén heilige Missen in Puth, Oirsbeek en Doenrade. 

KINDERWOORDDIENST ZONDAG 9 JULI SCHINNEN

Voordat de Werkgroep Kinderwoorddienst ook even een ‘zomerstop’ maakt, is er zondag 9 juli a.s. nog een gezellige en altijd leerzame Kinderwoorddienst. Tijdens de H. Mis van 10.00u in de kerk van Schinnen.

Een verhaal uit de Kinderbijbel (of ‘Spiegelverhaal’), met Flanelbord of Playmobil, een gesprekje met de kinderen over het verhaal; samen een voorbede maken én……altijd een leuk stencil mét kleurplaat mee naar huis! De Kinderwoorddienst is er speciaal voor de kids…WELKOM!!! Thema: Jezus helpt jou!

PAROCHIEBEDEVAART: MET VEERTIG MENSEN NAAR LOURDES

We zijn verheugd u te kunnen meedelen dat we in september a.s. met veertig personen naar Lourdes gaan! Aanmelden is niet meer mogelijk! De bus en de hotels zijn gereserveerd en we hebben er ontzettend veel zin in! We hopen dat deze reis, in de voetstappen van de heilige Bernadette, ons dichter bij haar en elkaar moge brengen!

DANKVIERING VOOR MOSAKIDS KINDERZIEKENHUIS

In de catechese leren we om God te danken, om Hem te zien als de gever van al het goede. Om niet zo maar alles in het leven vanzelfsprekend te vinden. Zo hielden we ook een dankviering voor de Eerste Heilige Communie. Met hieraan gekoppeld een goed doel. Om die dankbaarheid ook te uiten in daden van goedheid voor de medemens. In de dankviering gaven de communicantjes iets van hun gekregen “communiecentjes” en konden kerkgangers zich hierbij aansluiten. 

Dit jaar hebben we als doel gekozen het Mosakids Kinderziekenhuis van het MUMC+ Maastricht. De opbrengst wordt gebruikt voor medisch onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en zorg voor zieke kinderen in het MUMC+. Het afdelingshoofd is een moeder uit Maastricht die een paar jaar geleden zelf ouder was van communicantjes. Zij was speciaal naar Schinnen gekomen om in een van de catecheselessen te vertellen over Mosakids. Ook had zij voor alle kinderen nog een mooi aandenken meegebracht! De communieouders hebben het bedrag dat nog in “de communiepot” zat, eveneens gedoneerd aan Mosakids! Al met al een zeer geslaagd project! Samen kunnen we zo de wereld een beetje mooier maken, in het bijzonder voor zieke kinderen en hun ouders! Dat is geloven in de praktijk! Christenen willen van nature geven, opdat het anderen beter gaat!

VORMSEL IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR 23/24

Op vrijdag 24 november komt vicaris Van Rens het sacrament van het H. Vormsel toedienen in Schinnen voor de kinderen uit alle parochies. De ouderavond zal zijn op woensdag 30 augustus om 19.00 uur in de kerk van Schinnen. Aanmelding voor ouderavond en vormsel loopt via onze website. Daar kunt u de gegevens etc. invullen. (Klik op: “IK WIL GRAAG” en vervolgens “VORMSEL”). Op de ouderavond ontmoeten we u graag persoonlijk om de rijke inhoud van het vormsel met u te delen en allerlei praktische informatie. De voorbereidingslessen zijn in de voorgaande jaren als supergezellig ervaren en worden gegeven door juffrouw Désirée. Ouders die vooraf graag wat meer info wensen, zijn ook welkom op de ouderavond of kunnen ook eerder contact opnemen.  

BEDEVAART KEVELAER

Dit jaar is de bedevaart naar de Mariastad op maandag 11 september. Gaat u ook mee?

Er zijn opstapplaatsen in verschillende wijken en dorpen – waaronder ook Schinnen, Oirsbeek, Puth en Doenrade – waarna alle bussen zich verzamelen bij “Op de Vos” in Nieuwstadt. Vandaar is om 8.30 uur het gezamenlijke vertrek naar Kevelaer. Het programma in Kevelaer is:

10.15 uur                Aankomst in Kevelaer, waarna processie naar de basiliek.

10.30 uur                Plechtige Hoogmis in de basiliek, waarna processie naar de Kaarsenkapel.

15.00 uur                Grote Kruisweg in het Mariapark en kleine Kruisweg in de Pax Christikapel.

17.30 uur                Plechtig Lof in de Basiliek met onze hulpbisschop Mgr. De Jong.

Aansluitend trekken we in processie langs de Genadekapel en daarna gaan we weer terug naar de bussen voor de terugreis naar huis. Tussen de plechtigheden is er voldoende tijd voor ontspanning. Zo zijn in het gezellige stadje tal van winkels en restaurants.

Buskaarten zijn tot dinsdag 29 augustus verkrijgbaar bij:

de heer H. Lenssen, Geleenstraat 74, 6155 ND Puth, tel. (046) 4431247;

de heer L. Theunissen, Zwarte Graaf 6, 6439 BB Doenrade tel. 06-43225724;

mevr. Pijls-van Poll, Beukenberg 58, 6438 GD Oirsbeek, tel. (046) 4422980.

Een buskaart kost € 25,– per persoon.

Vraag bij uw contactpersoon naar de vertrektijd van uw bus! Denk aan een geldig paspoort of identiteitsbewijs voor die dag.

FEEST IN DOENRADE MET OPENLUCHTMIS OP ZONDAGOCHTEND 

Als parochie en als parochiefederatie kijken we met dankbaarheid terug aan de bijzonder mooie viering bij gelegenheid van Kermis zondag, processie, 10 jaar Gasterie en sacramentsdag. SAMEN is de kracht van Doenrade, daar zijn we ook als parochie dankbaar voor. Allen die deelnamen danken wij heel hartelijk, in het bijzonder Fanfare Sint Cecilia, Schutterij St. Michael, Crescendo, de Herenschola, de hemeldragers, allen die meegewerkt hebben voor en achter de schermen, het opbouwen van de kiosk, onze kosters en vrijwilligers, de Pedaalridders, Zij-actief, de Sjpasbende en allen die we nog mogelijk zijn vergeten! 

VRIJWILLIGERS SECRETARIAAT

Een parochiebureau of secretariaat is het regelcentrum van de parochie. Onlangs werd er in de tuin van de pastorie in Schinnen een gezellige bijeenkomst gehouden voor alle dames en heren van het secretariaat! Om de band met elkaar te versterken! Dat is gelukt, het was ontzettend gezellig! Deken Honings sprak zijn dankbaarheid uit aan alle aanwezig vrijwilligers! Het waren er tien! Daar mogen we trots op zijn.