Nieuws 7 juli 2023

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2024

Doenrade: Zondag 5 mei 2024, 09.30 uur. Schinnen en Puth: Donderdag 9 mei om 10.00 uur. Oirsbeek zondag 26 mei 11.00 uur. Meer info: zie onze website! Aanmelden is reeds mogelijk!

VORMSEL IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR 23/24

Op vrijdag 24 november komt vicaris Van Rens het sacrament van het H. Vormsel toedienen in Schinnen voor de kinderen uit alle parochies. De ouderavond zal zijn op woensdag 30 augustus om 19.00 uur in de kerk van Schinnen. Aanmelding voor ouderavond en vormsel loopt via onze website. Daar kunt u de gegevens etc. invullen. (Klik op: “IK WIL GRAAG” en vervolgens “VORMSEL”). Aanmelden graag uiterlijk 17 juli. Op de ouderavond ontmoeten we u graag persoonlijk om de rijke inhoud van het vormsel met u te delen en allerlei praktische informatie. De voorbereidingslessen zijn in de voorgaande jaren als supergezellig ervaren en worden gegeven door juffrouw Désirée. Ouders die vooraf graag wat meer info wensen, zijn ook welkom op de ouderavond of kunnen ook eerder contact opnemen.  

OPBRENGST DANKVIERING MOSAKIDS KINDERZIEKENHUIS 

Tijdens de Dankviering van zondag 25 juni j.l. hebben de communicantjes iets van hun gekregen centjes gegeven aan het ‘Goede Doel’ van dit jaar: het MosaKids-Kinderziekenhuis in Maastricht UMC+.

Hoeveel iemand heeft gegeven, is niet het belangrijkste…het gaat om het DELEN…want wie geeft, voelt vreugde…omdat je daarmee een ander helpt én óók blij maakt. Aan het einde van de Dankviering kregen de parochianen ook de gelegenheid om nog iets te doneren voor dit ‘Kinderonderzoeksfonds’.

De totale opbrengst is geworden: €200,50. Daarnaast hebben de communieouders ook nog eens wat er nog over was van de “communiepot”, 65 Euro, aan Mosakids gedoneerd. 

Iedereen heel erg bedankt die hieraan een steentje heeft bijgedragen.

DOORLOPENDE PAROCHIECATECHESE HET LICHTJE💫

We hebben u al eerder geïnformeerd dat we zijn gestart met de doorlopende parochiecatechese van “Groep 3” van ‘t Lichtje💫. Enkele tieners volgen de doorlopende catechese op maandagavond eens in de twee weken onder leiding van de catechiste. Zij zitten in groep 8 of op de middelbare school.

Twee weken geleden was de laatste les van de doorlopende parochiecatechese ‘t Lichtje💫

Het eerste jaar uit werkboek 1 van de methode ‘Het Licht op ons pad’ zit erop. 

Het waren leerzame en gezellige lessen.

De laatste les is afgesloten met het leuke spel ‘Kaarten op tafel’.

Als aandenken van het eerste jaar van ‘t Lichtje💫, kregen de tieners een theelichthouder met een passende tekst erop.

Na de zomervakantie starten we met deze tieners in werkboek 2.

Ook nieuwe kinderen kunnen na de zomervakantie gewoon aansluiten…dat is het mooie en het goede aan doorlopende catechese. De methode ‘Het Licht op ons pad’ is speciaal zo gemaakt dat iedereen ten alle tijden kan ‘instromen’.

Kinderen uit groep 8, zullen nu nog ná de Vormsellessen het aanbod krijgen om zich aan te sluiten bij deze “Groep 3” van ‘t Lichtje💫.

Het ‘geloven’ stopt niet na het ontvangen van het sacrament van het Vormsel. 

Op een laagdrempelige en kindvriendelijke manier kunnen kinderen en tieners verder groeien in het geloof. Jezus is een Vriend voor heel je leven!

In schooljaar 2024-2025 geven we geen losse Vormsel- én Communielessen meer, maar alleen nog doorlopende parochiecatechese, waar het ontvangen van het Sacrament van het Vormsel én de Heilige Communie geïntegreerd is.

Kinderen in de brugklas of ouders die na de zomervakantie ook willen aansluiten zijn van harte welkom! Als ouders meer vragen hebben: stel ze ons! 

Tenslotte: ‘t Lichtje💫 staat open voor alle jongeren, het maakt niet uit waar je woont!

Meer info: https://rkbeekdaelen.nl/het-lichtje/

IN MEMORIAM ZUSTER CAROLINE

Gedurende twintig jaar woonde Zuster Caroline op de pastorie in Doenrade. Haar missie was het opvangen van met name vrouwen en vluchtelingen. Zij was een Dominicanes van Bethanië. Veel meer was zij een vrouw die in navolging van Christus open wilde staan voor de medemens. Een gegeven leven in dienst van de medemens. Waar kom je dit soort mensen nog tegen? Wij zijn veel dank verschuldigd aan mensen als zuster Caroline. Zij hebben zorg, onderwijs en hulpverlening in Limburg vaak aangezwengeld. Door de vernieuwingen is het overgenomen door professionele instanties. Inmiddels weten we dat professioneel vaak staat voor “alleen bereikbaar tijdens kantooruren” en “goed betaald”. Niet alle vernieuwingen zijn verbeteringen. Er verdwijnt met Zuster Caroline een generatie waar we als moderne mensen nog veel van kunnen leren. De menselijke maat bijvoorbeeld. 

Door de zorg van Mariean kon Zr. Caroline thuis blijven wonen in Doenrade. Zij mocht 96 jaar worden. Op zaterdag 1 juli hielden we voor haar een herdenkingsdienst in onze kerk in Doenrade. Schutterij St. Michael bracht haar een laatste groet. Zij werd begraven op het kloosterkerkhof in Venlo. Op haar prentje lezen we: “Als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen, maar als hij sterft brengt hij vrucht voort”.  

PROCESSIE IN SCHINNEN

Zondag 2 juli mochten we met velen samenkomen bij de Mariakapel in Schinnen voor de viering van de jaarlijkse processie. In de prachtige natuur staat de Vredeskapel. Met mooie zang van Per Cantare en blaasmuziek door fanfare St. Caecilia Schinnen werd de heilige Mis gevierd. Aansluitend trokken we door het bos, door de velden, via de Altaarstraat naar de kerk voor het Tantum Ergo en de slotzegen. De leden van de scouting droegen de hemel. “Aan u o Koning der eeuwen” was het slotlied gevolgd door koffie en ontmoeting. De viering werd druk bezocht! Een zeer geslaagde federatieviering! Dank aan allen die zich hiervoor hebben ingezet! Dat we dit in ere mogen houden!