Nieuws 5 september 2023

PROCESSIE OIRSBEEK EN FEDERATIEVIERING: EEN FEEST VAN SAMEN

Op zondag 17 september vieren we in Oirsbeek het feest ter ere van onze patroonheilige Sint Lambertus.

Met de Koninklijke Schutterij St. Lambertus, met Harmonie St. Gerlachus, met C.V. De Sjepene, met het G.K. Zangkoor St. Lambertus, Buurtvereniging De Gracht en hopelijk met, zoals gebruikelijk, heel veel parochianen, en een mooi zonnetje (als het even kan!). 

Om 10.00 uur is de heilige Mis. Dit is tevens een federatieviering, dat wil zeggen: deze zondag zijn er geen heilige Missen in Schinnen, in Puth en in Doenrade. Daarmee roepen we alle parochianen op: in Oirsbeek moet u zijn, daar is het te doen! 

Prachtig dat wij deze feesten nog kennen in onze parochies! Op veel plaatsen zijn processies reeds verloren gegaan! Oirsbeek op zijn best die dag! Iedereen is welkom! Daar mogen we samen trots op zijn! De kerkdeur staat voor iedereen open! 

De route van de processie is als volgt:

Grachtstraat, Wijngaardshage, Drossaertweide, Op de Graaf, Grachtstraat. Rustaltaar op het grasveld hoek Grachtstraat-Beukenberg. Na het rustaltaar gaat de processie verder via Grachtstraat terug naar de kerk. Hier vindt de slotceremonie plaats met de zegen met het Heilig Sacrament.

Bij voorbaat reeds een speciaal woord van dank aan buurtvereniging De Gracht voor het rustaltaar. 

Wij nodigen iedereen langs de route uit om een mooie versiering te maken, met een bloemetje, een heiligenbeeld, een kaars, allerlei denkbare mooie creaties die tastbare uitdrukkingen zijn van ons geloof. Door met het H. Sacrament door de straten te trekken drukken we uit dat de lieve Heer in ons midden wil wonen. Een processie maken we samen!  

FEESTAVOND PAROCHIEVRIJWILLIGERS

Dit jaar houden we voor het eerst een gezamenlijke dankavond voor alle parochievrijwilligers uit onze vier parochies!  Afkomstig uit verschillende dorpen staan we voor hetzelfde: meewerken aan de toekomst van onze mooie parochies! In een federatie doen we dat samen, naarmate de toekomst vordert, hebben we elkaar steeds meer nodig! Geen muren maar bruggen! Dezelfde Jezus Christus, hetzelfde mooie geloof! Op deze avond mogen we ontdekken wat ons samenbrengt! Dat is veel meer dan wat ons uiteen houdt! Daarnaast leven wij allemaal in een wereld waarin steeds meer mensen aangeven niet in God te geloven. Dat vraagt van hen die wél ervoor kiezen om katholiek te zijn, om een nieuwe gemeenschap te vormen. Een gezellige avond met een hapje en een drankje om samen te vieren dat we levendige parochies zijn! Om te danken voor zoveel moois dat door vrijwilligers tot stand wordt gebracht! Zij zijn allen samen het fundament van onze dorpsparochies! Bent u vrijwilliger en hebt u per abuis geen uitnodiging ontvangen? Laat het ons even weten (secretariaat: Tel. 8886438 of info@rkbeekdaelen.nl)

’t Lichtje 

Met het begin van het nieuwe schooljaar is ook de doorlopende parochiecatechese van ’t Lichtje afgelopen week weer van start gegaan. 

Tieners in de brugklas of ouder kunnen nog aansluiten.

Van harte welkom. De lessen vinden plaats op de maandagavonden, eens in de twee weken, van 19.00u – 20.15u. 

Als ouders meer vragen hebben: stel ze ons! 

Tenslotte: ‘t Lichtje💫 staat open voor alle jongeren, het maakt niet uit waar je woont!

Meer info: https://rkbeekdaelen.nl/het-lichtje/

START VORMSEL-LESSEN

Vorige week woensdag 30 augustus j.l. was de Vormsel-ouderavond.

De Vormsellessen starten op maandag 18 september a.s.

Wij wensen alle vormelingen en hun ouders een mooie, gezellige en leerzame voorbereiding toe.