Nieuws 24 januari 2024

JACK HONINGS NIEUWE DEKEN VAN WEERT

Zondag 14 januari is in onze parochies bekend gemaakt dat deken Jack Honings is benoemd tot deken van Weert en pastoor van de binnenstadparochies. Het bisdom heeft hem verzocht deze functies te gaan bekleden. 
Hoewel we doordrongen zijn van het feit dat priesters in de huidige tijd soms al binnen enkele jaren worden gevraagd om elders hun diensten te verlenen, zijn we toch verrast met het aanstaande vertrek.
In 2019 werd hij benoemd tot deken van het dekenaat Schinnen en tot pastoor van de parochies Schinnen, Oirsbeek, Puth en Doenrade. Na 2 jaar van 4 zelfstandige parochies werd onder zijn leiding in 2022 een federatie van de parochies van Schinnen, Oirsbeek, Puth en Doenrade gevormd met één gezamenlijk kerkbestuur. Samen met deken Honings hebben we -in goede sfeer- gewerkt aan een kerk, passend in de huidige en toekomstige tijd. Graag hadden we samen met hem hieraan een vervolg willen geven.
Ook zullen we onze catechiste,  Désirée van Breugel, die o.a. met veel enthousiasme de communie- en vormselprojecten leidde, gaan missen. Zij zal deken Honings vergezellen naar Weert. Zij blijven beide tot medio 2024 werkzaam in onze parochies. Over de opvolging is thans nog niets bekend. 

Het Kerkbestuur, Mw. M.T. Jetten-Vandeberg, secretaris. 

ZONDAG 28 JANUARI KINDERWOORDDIENST

Er is weer Kinderwoorddienst! Alle kinderen uit de wijde omtrek zijn welkom bij deze mooie dienst speciaal voor kinderen! Leuker kunnen we het niet maken! Tijdens de heilige Mis van 10.00 uur op zondag 28 januari in de kerk in Schinnen!

KERKBALANS

De gezamenlijke kerken voeren onder de naam “KERKBALANS” in januari actie voor de inkomsten van hun eigen kerk c.q. parochie. Graag roepen ook wij alle parochianen op om mee te doen aan de kerkbijdrage. Wilt u dat de kerk in uw dorp kan blijven bestaan? Wilt u dat er pastorale zorg is? Wilt u dat we uitvaarten, doopsels, eerste heilige Communie etc. blijven vieren in onze dorpen? Dan rekenen we ook op uw bijdrage! Als ieder huishouden de minimale kerkbijdrage voldoet, zijn onze parochies in balans! Dat kan door hier te klikken, vervolgens uw parochie kiezen en het bedrag invullen en via Ideal betalen! Gemakkelijker kunnen we het niet maken! Dank voor uw bijdrage!

VACATURE

GEZOCHT: SECRETARIAATSMEDEWERKERS (VRIJWILLIG)

Parochiefederatie Schinnen, Oirsbeek, Puth en Doenrade is voor het centrale secretariaat op zoek naar medewerkers voor enkele uren per week. Het secretariaat is het centrale aanspreekpunt van de federatie en ondersteunt het pastoraal team en het federatiebestuur.

Beschikt u over: Goede contactuele eigenschappen? Administratieve ervaring/ kennis MS Office pakket? Zelfstandigheid, accuratesse, betrouwbaarheid? Betrokkenheid bij en bekend met de R.K. Kerk?  Dan zijn wij op zoek naar u!

Lijkt het u leuk om samen met de reeds werkzame vrijwilligers – in goede sfeer- op ons