Nieuws 13 april

MOTORENZEGENING OIRSBEEK

Zondag 21 april om 11.00 uur is de eucharistieviering. Aan de preek zit een speciaal benzine-luchtje, wees gewaarschuwd. De zang tijdens de viering is door Chantez. Na afloop worden de motoren gezegend op het plein bij de kerk.

ROEPINGENZONDAG

De vierde zondag van Pasen (21 april) is Roepingenzondag. Priester, diaken of een godgewijd leven, in of buiten het klooster, we noemen het de bijzondere roepingen. Ieder mens is geroepen. Door het heilig Doopsel. Een parochie is niet louter een gemeenschap van mensen. Het is een gemeenschap rondom Christus. Hij is degene die het leven brengt, Hij is degene die roept. Vanuit de persoonlijke relatie met Jezus Christus kun je Gods roepstem horen. Al is dat lastig in deze wereld. Er is veel onrust en kabaal dat God wil verdringen. Gods roepstem vernemen vraagt om tijd, stilte en fijngevoeligheid. Zeker is, als God roept, laat Hij nooit meer los. Gods trouw is, anders dan bij mensen, volmaakt. Meer informatie over roeping of priester worden: rector Lambert Hendriks Rolduc: rector@rolduc.nl of 045-2117025.

In alle Limburgse kerken wordt er een collecte gehouden op roepingenzondag voor de priesteropleiding. Wie de opleiding wil steunen kan contact opnemen met de rector van Rolduc.

KERKBESTUUR DENKT NA OVER “HET HUIS VAN GOD IN DE PAROCHIE”.

Het kerkbestuur houdt dezer dagen een extra bijeenkomst om op verzoek van het bisdom Roermond na te denken over de kerkgebouwen. Op basis van de diocesane notitie “Het huis van God in de parochie”. Hierbij stelt het kerkbestuur een kerkenvisie op. Welke kerken denken we over 5, over 10 en over 20 jaar nodig te hebben? Welke gebouwen hebben we nodig voor onze pastorale taak? En hoe denken we deze te betalen? De basis is een pastoraal beleidsplan. Het doel is immers niet “monumentenbeheer” maar de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. Wie wil Jezus Christus volgen? Wie vieren op zondag de heilige Mis? Hoeveel gebouwen hebben we daarvoor nodig?