Misintenties vanaf zondag 30 juli

H. DIONYSIUS SCHINNEN

Zondag 30 juli Zeventiende zondag door het jaar

10.00 uur: Jrd.: Fons en Annie Driessen – Stevens; Intentie: Jan Clement

Dinsdag 1 augustus H. Alfonsus  Maria de’ Liguori, bisschop en kerkleraar  9.30 uur: H. Mis 

Donderdag 3 augustus 19.00 uur: H. Mis aan de Mariakapel

Vrijdag 4 augustus H. Johannes Maria Vianney (Pastoor van Ars), priester

Eerste vrijdag van de maand: 9.30 uur: H. Mis ter ere van het H. Hart

Zondag 6 augustus Gedaanteverandering van de Heer

10.00 uur: Jrd.:  Maria Hautvast – Coenjaerts; Leo en Wies Meens – Schils en overl.fam.leden; Wegens vakantie van de technici is er geen Livestream.

Dinsdag 8 augustus H. Dominicus, priester 9.30 uur: H. Mis voor overl. en levende leden fam. Van den Elsen – Langens 

Donderdag 10 augustus H. Laurentius, diaken en martelaar 19.00 uur: H. Mis aan de Mariakapel

Zondag 13 augustus Negentiende zondag door het jaar

10.00 uur: Jrd.: Hub Otten,Yves Jean Louis; Els van den Elsen – Pijls;  Intenties: Jo Nijssen vw. Verjaardag, Jeanne Nijssen – Gilissen en zoon Hub; Maria Jacobs – Ubachs en overl. fam.leden; Ciska v.d.Winkel; Louise Meens – Schils;     

Dinsdag 15 augustus Maria Tenhemelopneming 9.30 uur: Geen H. Mis. Wel om 19.00 te Oirsbeek aan de

Mariagrot.

Donderdag 17 augustus 19.00 uur: H. Mis aan de Mariakapel

Zondag 20 augustus Twintigste zondag door het jaar

10.00 uur: Jrd.: Teun Langen en Annie Langen – Renkens; Intentie: Tonia Hermans

Dinsdag 22 augustus H. Maagd Maria Koningin 9.30 uur: H. Mis

Donderdag 24 augustus H. Bartolomeüs, apostel  19.00 uur H. Mis aan de Mariakapel

Woensdag 9 augustus: Kerk poetsen

Woensdag 2 augustus: Onderhoud Kerkhof

Overleden: Wil Kees 82 jaar. Moge hij rusten in vrede.

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 30 juli Zeventiende zondag door het jaar

11.00 uur: H. Mis met volkszang. Intenties: Wil Jacobs en Wil en Henny Douven;

Voor alle weldoeners van de parochie.

Woensdag 2 augustus 9.30 uur: H. Mis; aansluitend uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament.

Zondag 6 augustus Gedaanteverandering van de Heer

11.00 uur: H. Mis met volkszang.

Woensdag 9 augustus 9.30 uur: H. Mis

Zondag 13 augustus

11.00 uur: H. Mis met volkszang.

Jrd.: Marie-José Douven-Vleugels, Rein  Douven en wederzijdse ouders; Els Kuipers-Hermens; Wiel en Annie Kniebeler-Jurjus.

Dinsdag 15 augustus 19.00 uur: H. Mis aan de Mariagrot. Koor: PGZK; Intentie: Voor alle weldoeners van de parochie.

Woensdag 16 augustus 9.30 uur: H. Mis

Zondag 20 augustus

11.00 uur: H. Mis. met volkszang; 6-wk.d.:Rein Douven; Jrd.: Annie en Gerrit van Hooren-Lamberts

Woensdag 23 augustus 9.00 uur: H. Mis

Overleden: Rein Douven. Moge hij rusten in vrde

H.PETRUS CANISIUS TE PUTH

Zondag 30 juli Zeventiende zondag door het jaar
11.30 uur: H. Mis; Intentie: voor de intenties van onze Paus en bisschoppen
Zondag 6 augustus Gedaanteverandering van de Heer
11.30 uur: H. Mis; Intentie: alle overledenen uit de parochie
Zondag 13 augustus Negentiende zondag door het jaar
11.30 uur: H. Mis; Jrd.: Tom Janssen; Mia Janssen-Knops; Woutje Janssen; Jan Janssen; Intentie: Dré Curfs

Zondag 20 augustus Twintigste zondag door het jaar
11.30 uur: H. Mis; Jrd.: Z.E.H. pastoor Harie Lebens

H. JOZEF TE DOENRADE 

Zondag 30 juli Zeventiende zondag door het jaar
9.30 uur: H. Mis met cantor/organist; Jrd.: José Ritzen en overige familie
Zondag 6 augustus Gedaanteverandering van de Heer 
9.30 uur: H. Mis met cantor/organist; Intenties: Piërre en Maria Pennings-Cremers; Harry Hermans; Mia Habets-Arets; Harie en Toos Theunissen-Willems bgv. trouwdag 
Zondag 13 augustus Negentiende zondag door het jaar
 
9.30 uur: H. Mis met cantor/organist; Intenties: Ter ere van O.L.Vrouw voor behoud van het geloof; alle overledenen van de parochie  
Zondag 20 augustus Twintigste zondag door het jaar
9.30 uur: H. Mis met cantor/organist; Intenties: ouders Bex-Siebertz, Zef, Hanny en Karlheinz; Mia Habets-Arets