NIEUWS 21 JULI 2023

VAKANTIE

Het kabinet is gevallen bij het begin van de vakantie. Dat is erg toevallig. “Ik wil premier worden” roept ineens iemand. Het past wel bij de “Ik-cultuur” in onze samenleving. Blijkbaar staat niet dienstbaarheid voorop maar het eigen ego. Vakantie, van het Latijnse vacare, wil zeggen: vrij zijn, niet bezet. Tijd om af te koelen, hoogste tijd. Maar ook om te bezinnen. Wat is normaal? Wat zijn wij normaal gaan vinden? Wat dringen anderen mij op dat ik normaal moet vinden? Hoe gaat onze tijd de geschiedenisboeken in? Als het verval van Europa? Wordt bewust alles op de kop gezet? Moeten we wat krom is mooier gaan vinden dan wat recht is? Alles gaat voorbij, God alleen blijft. Laat je niet leiden door de gekte van de tijd maar neem het woord van God als richtsnoer. De bijbel. Gods woord vandaag voor mij. Parabels over het Rijk der hemelen. We lezen ze deze dagen in de liturgie. Namens het pastoraal team een rustgevende vakantie gewenst. Gevuld met de grote rijkdom van ons mooie en kostbare geloof! Het contrast met de samenleving wordt steeds groter. Gods woord klinkt hierdoor duidelijker! Deken Jack Honings

EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2024

Doenrade: Zondag 5 mei 2024, 09.30 uur. Schinnen en Puth: Donderdag 9 mei om 10.00 uur. Oirsbeek zondag 26 mei 11.00 uur. Meer info: zie onze website! Aanmelden is reeds mogelijk!

HEILIG VORMSEL

De vormselouderavond is meteen na de zomervakantie: woensdag 30 augustus. Aanmelding voor ouderavond is nodig: zie onze website! Ook verdere info op onze website voor ouders die het gemist hebben.

PAROCHIECOMITES

Naast een gemeenschappelijk kerkbestuur zijn er in onze parochies ook parochiecomités actief op lokaal niveau. Hun inzet is vaak uitvoerend van aard. De parochiecomités houden periodiek een vergadering, onderhouden contact met het kerkbestuur en zijn vaak door de praktische uitvoering zichtbaar aanwezig in de parochies. 

De samenstelling van onze parochiecomités is als volgt:

Parochiecomité Oirsbeek: Kees van der Horst, Maria Huisman en Loe Hayen

Parochiecomité Doenrade: Hub Scholz, Twan Schevers, Lou Duijsings en Léon Theunissen

Parochiecomité Schinnen: Ceriel Otten, Maril Wehrens, Jan Soogelée, Maurice Smeets en Ingrid van de Heuvel.

15 AUGUSTUS

Het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming vieren we jaarlijks op 15 augustus. Dit is een hoogfeest dat de kerk viert op de dag zelf. In onze parochies vieren we dat om 19.00 uur bij de Mariagrot in Oirsbeek. Velen bezoeken jaarlijks deze viering op dit bijzonder plekje. Ook dit jaar wordt de heilige Mis opgeluisterd door het Sint Lambertuskoor, hét kerkkoor uit onze regio! Mocht het onverhoopt slecht weer zijn, gaat de viering door in de kerk. U kunt zelf ook een kroedwusj meenemen om te laten zegenen. Deze kunt u voor aanvang bij het altaar neerleggen.

De kroedwusj is samengesteld uit: twee graansoorten, twee geneeskrachtige kruiden en onheil werende kruiden. Volgens de overlevering werden in het graf van Maria zeven kruiden aangetroffen, vandaar dat de jaarlijkse Kroedwusj-zegening plaats vindt op 15 augustus. De kroedwusj wordt gebruikt om onheil af te wenden en in huis of op zolder op te hangen.

Tijdens de vieringen op zondag 13 augustus zal in de Schinnen, Puth en Doenrade ook de kroedwusj worden gezegend. Ook hier kunt u deze zelf meenemen. 

PAROCHIEBEDEVAART LOURDES

We tellen de dagen af. Nog even en het is zover. In de voetstappen van de heilige Bernadette gaan we naar Lourdes en Nevers. In de dagen voorafgaand bidden we voor het welslagen van deze bijzondere reis! Dat we de onderlinge band met elkaar mogen vieren en samen op weg mogen gaan naar die bijzondere plek waar “de hemel de aarde raakt”. Succes met het inpakken van de koffers.

PAROCHIEKANTOOR GESLOTEN

Het federatiesecretariaat is in de vakantieperiode gesloten van maandag 31 juli tot en met vrijdag 11 augustus. Gelieve hier rekening mee te houden bij het bestellen van heilige Missen en andere contacten.