Misintenties vanaf zondag 28 januari

H. DIONYSIUS SCHINNEN EN H. PETRUS CANISIUS PUTH

Zondag 28 januari: Vierde zondag door het jaar 

10.00 uur : H. Mis met  kinderwoorddienst.

Jaardienst voor echtelieden Vogels – Dortu; voor Guus Ruijters tevens voor Franck Ruijters; 

voor Harie en Henriëtte Henssen – Konings, Ans Theuns – Henssen en Frans Theuns, tevens voor 

dochter Tiny; voor Guill en Gertrude Houtvast – Kallen en overige familieleden; 

voor Z.E.H. pastoor Alberts; Pieter Haenen.

11.00 uur: H. Doopsel van Arabella van der Zee.

Dinsdag 30 januari

09.30 uurH. Mis

Woensdag 31 januari  

15.00 uur: In de Beemden. 

H. Mis voor Sonja Weusten-Bex en overleden familievrienden, vrienden en bekenden; overleden bewoners van de Beemden.

Vrijdag 2 februari: Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

09.30 uur: H. Mis met kaarsenprocessie.

Zondag 4 februari: Vijfde zondag door het jaar

10.00 uurDopelingenviering met opluistering door The Four Voices.

Jaardienst voor de gezusters Louise en Leny Meens en de overledenen van de familie Meens – 

Heijnen; overledenen van de familie Meijer – Dolmans; voor Fons en Annie Driessen – 

Stevens; voor Maura Mc Neill; voor Silvèle Lemans; voor Hendrica Lemans – Fijen; voor Mia

Banens – Lemans .

Aansluitend koffie en thee. 

Dinsdag 6 februari: H. Paulus Miki en gezellen, martelaren

09.30 uurH. Mis

Overleden: Lies Crousen-Custers, 84 jaar, en Jan Peters, 89 jaar. Mogen zij rusten in vrede. 

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 28 januari: Vierde zondag door het jaar 

11.00 uur: H. Mis met opluistering door PGZK St. Lambertus

Jaardienst voor Enny Dolmans-Mertens.

Intentie: voor alle weldoeners van de parochie. 

Woensdag 31 januari

09.30: H. Mis

Zondag 4 februari: Vijfde zondag door het jaar

11.00 uur: H. Mis mmv CV De Sjepene en opgeluisterd met orgelmuziek.

Jaardienst voor Karel en Gerda Habets-van Hameren; Etienne en Lisa Franssen-Moonen.

Intentie: Rein Douven

Woensdag 7 februari

09.30 uur: H. Mis

Aansluitend uitstelling en aanbidding van het H. Sacrament.

Overleden: Marietje Cuijpers-Brouwers. Moge zij rusten in vrede. 

H. JOZEF TE DOENRADE 

Zondag 28 januari: Vierde zondag door het jaar

09.30 uur: H.Mis met opluistering door Steven van Kempen.

Jaardienst voor Leontina Senden-Hennen

Zondag 4 februari: Vijfde zondag door het jaar

09.30 uur: H. Mis met opluistering door Schola Cantorum St. Jozef.

Intentie voor: Jan Arets vw verjaardag (off); Fien Smeets-Smeets (off); Zr. Caroline Prickaerts vw de buurt; Niny Pennings-Nijsten (off); Mia Habets-Arets.