Misintenties vanaf zondag 25 februari

H. DIONYSIUS SCHINNEN EN H. PETRUS CANISIUS PUTH

Zondag 25 februari: Tweede zondag van de veertigdagentijd 

09.30 uur : H. Mis opluistering door Wim en Reanne Dreessen.

Jaardienst: voor echtelieden Zef en Jeanine Otten-Houben, tevens voor overl. familieleden;  

Hoogmis: voor Désiree Essers-Dieteren (vw. verjaardag), tevens voor vader Frits en overige familieleden; voor Piet Damoiseaux en zoon Peter.

12.30 uur: H. Doopsel van Giel Kösters.

Dinsdag 27 februari

09.30 uurH. Mis

Intentie: voor Zef en Piet Ritzen

Donderdag 29 februari

11.00 uur: H. Mis in Nobamacare

Vrijdag 1 maart:  Eerste vrijdag van de maand

 09.30 uur: Gest. H. Mis ter ere van het H. Hart

Zondag 3 maart: Derde zondag van de veertigdagentijd

10.00 uur: H. Mis opluistering door Wim en Reanne Dreessen.

Jaardienst: voor Jo Meijers; voor Lei en Mia Quadackers-Houben; voor Math Extra; voor Truus Houben-Nijsten.

Aansluitend koffie/thee. 

Dinsdag 5 maart

09.30 uurH. Mis

Woensdag 6 maart: 

15.00 uur: H. Mis In de Beemden

Intentie voor: Sonja Weusten-Bex, overleden familieleden, vrienden en bekenden; voor overleden bewoners De Beemden. 

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 25 februari: Tweede zondag van de veertigdagentijd

11.00 uur: H. Mis met opluistering door orgelmuziek.

Intentie: voor Joke Curfs-Hennes; voor alle weldoeners van de parochie.

Woensdag 28 februari:

09.30 uur: H. Mis

Zondag 3 maart: Derde zondag van de veertigdagentijd

11.00 uur: Tweede communievoorbereidingsmis met opluistering door PGKZ St. Lambertus

Intentie: voor Jo Palmen (off); voor Pierre en Trijntje Paters-Siesling; voor Fritz en Monika Hipp; voor Renate Beerensprung; Jan Heijmans.

Woensdag 6 maart:

09.30 uur: H. Mis met uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste

H. JOZEF TE DOENRADE 

Zondag 25 februari: Tweede zondag van de veertigdagentijd

09.30 uur: H. Mis met orgel en cantor.

Intentie voor Jacob Braakman vw verjaardag 

Zondag 3 maart: Derde zondag van de veertigdagentijd

09.30 uur: H. Mis met opluistering door Schola Cantorum St. Jozef.

Jaardienst: voor Huub en Anneke Janssen-Diederen.

Intentie voor: Jan Arets (off); Fien Smeets-Smeets (off);  Zr. Caroline Prickaers (off) ; Niny Pennings-Nijsten (off);  ouders Moonen-Offermans en zoon Huub: Mia Habets-Arets;

ouders Heunen-Mohnen en overleden familie en voor dhr. Partodihardjo.