Misintenties vanaf zondag 11 februari

H. DIONYSIUS SCHINNEN EN H. PETRUS CANISIUS PUTH

Zondag 11 februari: Zesde zondag door het jaar 

09.30 uur : H. Mis mmv CV De Schinöster en jeugdcarnaval. Opgeluisterd door fanfare St. Caecilia. 

Jaardienst voor echtelieden Frans Meens-Lenssen en dochter Leentje; voor Mia Knarren-Wiekkenvoor overledenen van de familie Meijer-Dolmans; voor Ed van der Broek.

Hoogmis voor Toine Goessens; voor Sjo Louis (vw. verjaardag); voor leden en overleden leden van CV de Schinöster en hun (oud) medewerkers en oud-prinsen; voor leden en overleden leden van de jeugdcarnaval Schinnen en overleden jeugdprins Alexander.

Dinsdag 13 februari

09.30 uurH. Mis

Woensdag 14 februari: Aswoensdag

19.00 uur: H. Mis met Askruisje

Zondag 18 februari: Eerste zondag van de veertigdagentijd

10.00 uur: H. Mis

Jaardienst voor Hub Schmitz en overleden familieleden; voor fam. Steijns-Flecken en overledenen van de fam. Pörteners-Flecken.

Hoogmis voor Wiel en Tilla Otermans-Peerboom; voor Ciska van de Winkel; voor Piet Cals.

Dinsdag 20 februari

09.30 uurH. Mis

Intentie: voor Math. Extra (vw. verjaardag).

Overleden : Mw. Fien Notermans-Jacobs en dhr.Willy Gielen. Mogen zij rusten in vrede. 

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 11 februari: Zesde zondag door het jaar

11.00 uur: H. Mis met volkszang

Jaardienst voor oud-pastoor Louis Cordewener; voor Jeanne en Christ Janssen-Theelen.

Woensdag 14 februari: Aswoensdag 

09.30: H. Mis met Askruisje

Zondag 18 februari: Eerste zondag van de veertigdagentijd

11.00 uur: H. Mis met opluistering door PGZK St. Lambertus.

Jaardienst voor Joost Wesseling.

Woensdag 21 februari

09.30 uur: H. Mis

Overleden: Mw.Emily Habets-Renkens. Moge zij rusten in vrede. 

H. JOZEF TE DOENRADE 

Zondag 11 februari: Zesde zondag door het jaar

09.30 uur: H.Mis met orgel en cantor.

Intentie voor alle zieken en eenzamen van de parochie.

Woensdag 14 februari: Aswoensdag

19.00 uur: H. Mis met orgel en cantor.

Zondag 18 februari: Eerste zondag van de veertigdagentijd

09.30 uur: H. Mis met opluistering door Schola Cantorum St. Jozef.

Intentie voor: Zr. Caroline Prickaerts; voor Mia Habets-Arets.