Misintenties vanaf 7 april

H. DIONYSIUS SCHINNEN EN H. PETRUS CANISIUS PUTH

Zondag 7 april: Tweede zondag van Pasen

10.00 uur: H. Mis met opluistering door Reanne en Wim Dreessens.

Jaardienst: voor Leo en Wies Meens-Schils; voor echtelieden Math en Tony Nijssen-Vroomen; voor Lisa Boers-Kirkels; voor Peter Damoiseaux.

Hoogmis: voor Lei en Dorien Houtvast-Stevens en overleden familieleden; voor ouders Eggen-Cremers, tevens voor Anton en Maria van Nieuwenhoven-Eggen.

Na afloop is er koffie en thee. 

Dinsdag 9 april:

09.30 uur: H. Mis

Zondag 14 april: Derde zondag van Pasen

10.00 uur: H. Mis

Zeswekendienst: voor Jan van den Broek.

Jaardienst: voor Lei Leunissen.

Hoogmis: voor Nic en Bertha Dieteren-Bours vw. verjaardag, tevens voor zonen Harry en Jos en kleindochter Janine; voor Ed van den Broek.

Dinsdag 16 april: 

09.30 uur: H. Mis

H. LAMBERTUS TE OIRSBEEK

Zondag 7 april: Tweede zondag van Pasen

11.00 uur: H. Mis met opluistering door orgelmuziek.

Jaardienst: voor Jan Heijmans.

Woensdag  10 april

09.30 uur: H. Mis.

Zondag 14 april; Derde zondag van Pasen

11.00 uur: H. Mis met opluistering door PGZK St. Lambertus.

Jaardienst voor: Sjaak de Koster.

Woensdag 17 april

09.30 uur: H. Mis.

Overleden: Jozef Rantong. Voor hem hebben we de uitvaart in onze kerk gehouden op 

woensdag 27 maart. Moge hij nu rusten in Gods vrede.

H. JOZEF TE DOENRADE 

Zondag 7 april: Tweede zondag van Pasen

09.30 uurH. Mis opgeluisterd door Schola Cantorum St. Jozef.

Intentie: voor Jan en Annie Hermans-Dols jrd; voor Harry Hermans; voor Mia Habets-Arets;  voor Jan Arets (off); voor Fien Smeets-Smeets (off); voor Zr. Caroline Prickaerts (off).

Na de mis vindt de inzegening van het Mgr. Warblings memorial plaats.

Zondag 14 april: Derde zondag van Pasen

09.30 uurH. Mis met opluistering door cantor. 

Intentie: Voor Jo Bus vw verjaardag tevens voor John Bus 

11.30 uur: H. Doopsel Jens Heijen.